مستندشهید مفتح

جستجو

مستندشهید مفتح

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شهید مفتح
00':00''
1796 5
شهید مفتح
کانال :
نگاهی اجمالی به زندگی و برجسته ترین فعالیت های معلم شهید دکتر محمد مفتح. به مدت 4:36
از کودکی تا رسیدن به اجتهاد شهید مفتح
00':00''
1521 0
از کودکی تا رسیدن به اجتهاد شهید مفتح
کانال :
تقدیر تاریخ همواره اینگونه بوده است که حوادث و رویدادها از کنار انسان ها می گذرند انسانهای که در آن لحظه از تاریخ شناخته شده نیستند... به مدت 3:41
مفتح و تلاش برای اتحاد حوزه و دانشگاه
00':00''
1362 4
مفتح و تلاش برای اتحاد حوزه و دانشگاه
کانال :
شرح فعالیتهای دکتر بعد از کودتا با طرح جدای افکندن شاه بین حوزه و دانشگاه که با تیزبینی، ایشان به مبارزه با این موضوع پرداخت و به این خاطر تز روحانیت غیر حرفه ای را دنبال کردند. به مدت 4:43
فعالیت های شهید مفتح
00':00''
1776 0
فعالیت های شهید مفتح
کانال :
به راستی ماندگاری نامی همچون مفتح بخاطر چیست؟ به حق باید گفت تاریخ نام های بزرگ را به سادگی ماندگار نمی کند با هم ببینیم. به مدت 7:04
بعضی از نظرات شهید مفتح
00':00''
1671 1
بعضی از نظرات شهید مفتح
کانال :
نگاهی به برخی از نظریات شهید مفتح و بررسی مقطعی از زندگی و فعالیت های ایشان. به مدت 8:57
مبارزات شهید مفتح
08':11''
1548 2
مبارزات شهید مفتح
کانال :
دکتر در سال های خوف انگیز قبل از انقلاب که کمتر کسی جرئت مخالفت با اعمال پلید رژیم سفاک شاهنشاهی را داشت قاطعانه به افشاگری های خویش می پرداخت.
دستگیری شهید مفتح
00':00''
1301 0
دستگیری شهید مفتح
کانال :
مردان حق پرستی مانند مفتح که شجاعت پایداری در راه عقید خویش را دارند آنهم اینگونه استوار در برابر سازمانی مخوف مثل ساواک به حق لایق چه پاداشی هستند... به مدت 4:20
موارد مهم در فعالیت های شهید مفتح
00':00''
964 0
موارد مهم در فعالیت های شهید مفتح
کانال :
اولین جرقه تجمع های بزرگ انقلاب ونقش بی بدیل دکتر مفتح در برگزاری نماز عید سعید فطر قبل از انقلاب که سر آغاز راهپیمایی های عظیم انقلاب شد. به مدت 8:01
نقش شهید مفتح در ورود امام خمینی
00':00''
947 2
نقش شهید مفتح در ورود امام خمینی
کانال :
فعالیت های دکتر مفتح بعد از خروج شاه و قسمتی از صحبت های ایشان، همچنین نگاهی به نقش برجسته ایشان در استقبال از امام. به مدت 3:16
نقش شهید مفتح بعد از انقلاب تا شهادت
00':00''
2714 1
نقش شهید مفتح بعد از انقلاب تا شهادت
کانال :
فعالیت های شهید وحدت حوزه و دانشگاه بعد از انقلاب آنچنان در چشم کور دلان تنگ نظر گروهک تروریستی فرقان تلخ آمد که به خسمانه ترین شکل ممکن توسط کمال یاسینی به شهادت رسید به مدت 2:44