کانال ویدئویی PARASTO2006

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

PARASTO2006
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادثآموزشیفیلم و سریالمذهبیموزیک ویدئوکارتون و انیمیشنطبیعت و حیات وحشسیاسیورزشیطنزوسرگرمیهمه موارد
اهمیت چرخه ی نیتروژن
07':01''
9681 0
اهمیت چرخه ی نیتروژن
کانال :PARASTO2006
این فیلم آموزشی درخصوص اهمیت چرخه ی نیتروژن می باشد
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
06':51''
9541 0
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
کانال :PARASTO2006
در یک بررسی با ایجاد خراش کوتیکول برگ را حذف کردند تا بتوانند به این ترتیب به آپوپلاست برگ دسترسی داشته باشند پس از گذشت مدتی از آغاز فتوسنتز برگ در معرض 14CO2 ساکاروز رادیواکتیو در آپوپلاست ظاهر چنانچه برگ های خراش داده شده در محلولی که حاوی ساکاروز دارای 14C است قرار داده شوند این قند خارجی به راحتی توسط کمپلکس se-cc جذب می گردد این نتایج نشان می دهد که ساکاروز معمولادر آپوپلاست یافت شده و ممکن است از طریق آپوپلاست جذب عناصر آوندی گردد
برگ و تبادل گازی
03':19''
7747 0
برگ و تبادل گازی
کانال :PARASTO2006
روزنه ها در برگ تمام گیاهان عالینهاندانگان و بازدانگان و بیشتر گیاهان پستخزه ها و سرخس ها به استثنای گیاهان غوطه ور در آب و علف جگری ها مشاهده می شوند در نهاندانگان و بازدانگان روزنه ها در اغلب بخش های هوایی حتی در اندام های غیر برگی مثل گل و ساقه ها وجود دارند ولی چنین روزنه هایی در برخی موارد ممکن است نقشی نداشته باشند