کانال ویدئویی PARASTO2006

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

PARASTO2006
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادثآموزشیفیلم و سریالمذهبیموزیک ویدئوکارتون و انیمیشنطبیعت و حیات وحشسیاسیورزشیطنزوسرگرمیهمه موارد
آتش فشان
00':54''
1438 0
آتش فشان
کانال :PARASTO2006
می دانید که درون زمین و مخصوصا لایه های مرکزی آن دما بسیار بسیار بالا است طوری که سنگ ها به صورت مواد مذاب در آن جا در جریان هستند
بررسی شاخص های درون سلولی
00':20''
598 0
بررسی شاخص های درون سلولی
کانال :PARASTO2006
همان طور که در طرح مرگ سلولی آپپتوز ذکر شد فعالیت مرگ سلولی در اثر فعال شدن کاسپازها صورت می گیرد بنابراین اگر از آنتی بادی هایی بر علیه کاسپازها استفاده شود می توان با کمک تکنیک وسترن بلات و یا سایر تکنیک های مرتبط با واکنش آنتی بادی ٓآنتی ژن آن ها را مطالعه نمود
ورم سریع سیتوپلاسم (انکوزیس)
00':20''
1145 0
ورم سریع سیتوپلاسم (انکوزیس)
کانال :PARASTO2006
در بسیاری از مطالعات به خصوص در بررسی اثر داروها در از بین بردن سلول های تهاجمی یا تست کردن میزان مرگ و میر در سلول ها تشخیص بین مرگ سلولی آپپتوز و نکروز مهم می باشد
ضمائم بشره (اپیدرم) در گیاهان
13':01''
2187 0
ضمائم بشره (اپیدرم) در گیاهان
کانال :PARASTO2006
به کلیه ی عنصرهای تشکیلات کوتیکولی و کرک هایی که در سطح بشره دیده می شوند ضمائم بشره ای اطلاق می شود موها یا کرک ها اعم از تک یاخته ای و یا چند یاخته ای که در بشره یا همان اپیدرم دیده می شوند از بشره منشأ می گیرند این موها را اصطلاحا تریکوم trichomes می نامند
مرگ برنامه ریزی شده یا آپپتوز
02':53''
1551 0
مرگ برنامه ریزی شده یا آپپتوز
کانال :PARASTO2006
آپپتوز نوعی از مرگ در سلول های موجودات است که در آن سلول های تعیین شده ای با دریافت سیگنال های ایجاد کننده مرگ محکوم به از بین رفتن هستند این سلول ها به محض دریافت سیگنال از درون یا بیرون از سلول در خود شاهد یک سری از اتفاقات آبشار گونه از واکنش مولکول ها هستند و در نتیجه مرگ را برای سلول به دنبال خواهد داشت
مرگ سلولی
04':38''
3127 0
مرگ سلولی
کانال :PARASTO2006
یکی از مهمترین اندامک هایی که در مرگ سلول دچار تغییر می گردد میتوکندری است همان طور که به یاد دارید این اندامک کار تولید انرژی را در سلول انجام می دهد
فسفاتیدل سرین
00':39''
4440 0
فسفاتیدل سرین
کانال :PARASTO2006
غشای سلول به حالت غیرمتقارن است یعنی برخی از پروتئین ها و موکول های چربی در خارج و برخی در داخل غشاء دیده می شوند فسفاتیدل سرین از جمله مولکول هایی است که در داخل غشا قرار دارد و در هنگام مرگ سلولی به خارج سلول سطح انتقال می یابد و نشانه ای از مرگ سلولی از نوع آپپتوز است
مرگ سلولی
01':12''
1015 0
مرگ سلولی
کانال :PARASTO2006
یکی از مهمترین اندامک هایی که در مرگ سلول دچار تغییر می گردد میتوکندری است همان طور که به یاد دارید این اندامک کار تولید انرژی را در سلول انجام می دهد وقتی سلول سیگنال های مرگی را دریافت می کند پتانسیل موجود در میتوکندری دستخوش تغییر شده و سبب می گردد میتوکندری نیز از بین رود
بافت های (پارانشیم، کلانشیم) در گیاهان
03':12''
22282 0
بافت های (پارانشیم، کلانشیم) در گیاهان
کانال :PARASTO2006
یکی از انواع مهم بافت های مهم در گیاهان پارانشیم است و به طور کلی از نظر شکل سلول و آرایش بافتی و عمل می توان به چند نوع زیر تقسیم می گردد که در این فیلم می توانید بیشتر با آن ها آشنا شوید
سنتز ساکارز و نشاسته در گیاه
00':45''
3280 0
سنتز ساکارز و نشاسته در گیاه
کانال :PARASTO2006
تولیدات فتوسنتز یا به صورت نشاسته در کلروپلاست ذخیره می شوند یا پس از انتقال از کلروپلاست به سیتوسول به ساکارز تبدیل می شوند ذخیره شدن این مواد به صورت نشاسته یا انتقال آنها به سیتوپلاسم دو فرایند رقیب محسوب می شوند
ساخت نشاسته در کلروپلاست
00':10''
4808 0
ساخت نشاسته در کلروپلاست
کانال :PARASTO2006
محل تولید نشاسته در برگ گیاه در کلروپلاست است میکروگراف الکترونی از کلروپلاست گیاهان سه کربنه و کلروپلاست سلول غلاف آوندی گیاهان چهارکربنه اجسام بزرگ نشاسته ای را نشان می دهند به علاوه دو آنزیم اصلی دخیل در سنتز نشاسته یعنی ADP گلوکز فسفریلاز و استارچ سینتاز در کلروپلاست دیده می شوند سنتز نشاسته در کلروپلاست با فروکتوز-6- فسفات F6P که یکی از ترکیبات حدواسط تولید شده از چرخه کالوین است شروع می شود
اهمیت اکولوژیکی CAM
11':27''
2074 0
اهمیت اکولوژیکی CAM
کانال :PARASTO2006
این گیاهان نشان دهنده ی سازگاری به زیست گاه های بسیار خشک است آن ها می توانند در خاک های کم عمق شنی با رطوبت بسیار ناچیز رشد کنند میزان فتوسنتز روزانه این گیاهان حدودا به نصف گیاهان سه کربنه و حتی چهارکربنه می رسد
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
06':51''
9541 0
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
کانال :PARASTO2006
در یک بررسی با ایجاد خراش کوتیکول برگ را حذف کردند تا بتوانند به این ترتیب به آپوپلاست برگ دسترسی داشته باشند پس از گذشت مدتی از آغاز فتوسنتز برگ در معرض 14CO2 ساکاروز رادیواکتیو در آپوپلاست ظاهر چنانچه برگ های خراش داده شده در محلولی که حاوی ساکاروز دارای 14C است قرار داده شوند این قند خارجی به راحتی توسط کمپلکس se-cc جذب می گردد این نتایج نشان می دهد که ساکاروز معمولادر آپوپلاست یافت شده و ممکن است از طریق آپوپلاست جذب عناصر آوندی گردد
سازوکار انتقال در آوند آبکش
02':28''
18841 0
سازوکار انتقال در آوند آبکش
کانال :PARASTO2006
انتقال شیره پرورده با بارگیری قندها به داخل عناصر غربالی در منبع آغاز می گردد بارگیری باید در رگبرگ های فرعی نزدیک به سلول های فتوسنتز کننده مزوفیلی یا غلاف آوندی صورت گیرد افزایش غلظت محلول در عناصر غربالی سبب کاهش پتانسیل آبی آن می شود که متعاقبا موجب جذب آب به صورت اسمزی از آوند چوبی مجاور می گردد
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
03':49''
373 0
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
کانال :PARASTO2006
انتظار می رود این مورد احتمالا برکارایی فتوسنتز محدودیت هایی را اعمال کند احیای بهینه ی دی اکسید کربن به NADPH و ATP کافی نیاز دارد که این نیز نیازمند حرکت پایدار و متوازن جریان الکترون از PSII و PSI می باشد
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
00':28''
379 0
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
کانال :PARASTO2006
جدایی فضایی فوق العاده PSI و PSII چندین پیامد دارد1- به عنوان مثال نیازی به برابری تعداد کمپلکس های PSI و PSII نیست 2- به علاوه نسبت PSIو PSII تغییر بسیار زیادی در بین گونه های گیاهی نشان می نسبت در داخل یک گیاه به تنهایی نیز در پاسخ به شرایط نوری متغیر محیط فرق می کند3- به علاوه این ترکیبات در پاسخ به تناوب های ناگهانی و کوتاه مدت نور و درجه حرارت دستخوش مجدد سریعی در تیلاکوئیدها می شوند
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
03':32''
712 0
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
کانال :PARASTO2006
کمپلکس های ذکر شده در نواحی غیر مجاور تیلاکوئید ها قرار می گیرند یعنی جاهایی که غشاها برای تشکیل گرانا جفت نمی شوند این نواحی شامل تیلاکوئیدهای استرومایی حاشیه های توده های گرانا و غشاهای واقع در هر دو انتهای توده های گرانا می باشند که همگی با استروما تماس مستقیم دارند
دستگاه گردش خون
02':23''
84652 0
دستگاه گردش خون
کانال :PARASTO2006
دستگاه گردش خون یکی از دستگاه های بدن است و همان طور که از اسم آن مشخص است وظیفه گرداندن خون در بدن را دارد
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
04':32''
1693 0
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
کانال :PARASTO2006
جداسازی اولیه بار باز هم بیشتر تثبیت می گردد زیرا P680 یک اکسیدکننده ی قوی است و می تواند الکترون ها آب را بیرون بکشد بنابراین P680 به سرعت حدودا در فاصله زمانی پیکوثانیه به P680 احیاء و مجددا آماده برانگیخته شدن می شود
فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا
05':04''
1456 0
فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا
کانال :PARASTO2006
هر چهار کمپلکس پروتئین های درونی متصل به غشا اند که قسمت اعظم ساختمان آن ها در قسمت آب گریز غشای دولایه قرار گرفته است توجه داشته باشید که آرایش کمپلکس ها و اجزای تک تک آن ها تصادفی نیستقسمت های پلی پپتیدی ویژه تمایل دارند به ترتیب به سمت استروما یا لومن آرایش یابند این آرایش پروتئین ها ویژگی تمام غشاهای مولد انرژی بوده و از صفحات اساسی غشاهاست که به انها توان حفظ انرژی را می دهد همین آرایش است که شیب پروتون مورد نیاز برای سنتز ATP را فراهم می کند
روابط آبی گیاهی
05':08''
1422 0
روابط آبی گیاهی
کانال :PARASTO2006
با کمک از یک مانومتر که در آن جیوه قرار دارد و پس از اتصال به قسمت بریده شده گیاه می توان میزان فشار ریشه ای را محاسبه نمود