کانال ویدئویی PARASTO2006

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

PARASTO2006
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادث آموزشی فیلم و سریال مذهبی موزیک ویدئو کارتون و انیمیشن طبیعت و حیات وحش سیاسی ورزشی طنزوسرگرمی همه موارد
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
00':28''
369 0
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
کانال : PARASTO2006
جدایی فضایی فوق العاده PSI و PSII چندین پیامد دارد: 1- به عنوان مثال نیازی به برابری تعداد کمپلکس های PSI و PSII نیست. 2- به علاوه نسبت PSIو PSII تغییر بسیار زیادی در بین گونه های گیاهی نشان می دهد.این نسبت در داخل یک گیاه به تنهایی نیز در پاسخ به شرایط نوری متغیر محیط فرق می کند. 3- به علاوه این ترکیبات در پاسخ به تناوب های ناگهانی و کوتاه مدت نور و درجه حرارت دستخوش مجدد سریعی در تیلاکوئیدها می شوند.
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
03':32''
712 0
غیریکنواختی جانبی انتقال الکترون
کانال : PARASTO2006
کمپلکس های ذکر شده در نواحی غیر مجاور تیلاکوئید ها قرار می گیرند. یعنی جاهایی که غشاها برای تشکیل گرانا جفت نمی شوند. این نواحی شامل تیلاکوئیدهای استرومایی، حاشیه های توده های گرانا و غشاهای واقع در هر دو انتهای توده های گرانا می باشند، که همگی با استروما تماس مستقیم دارند. ...
دستگاه گردش خون
02':23''
76599 0
دستگاه گردش خون
کانال : PARASTO2006
دستگاه گردش خون یکی از دستگاه های بدن است و همان طور که از اسم آن مشخص است، وظیفه گرداندن خون در بدن را دارد. ...
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
04':32''
1668 0
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
کانال : PARASTO2006
جداسازی اولیه بار باز هم بیشتر تثبیت می گردد، زیرا P680+ یک اکسیدکننده ی قوی است و می تواند الکترون ها آب را بیرون بکشد. بنابراین P680+ به سرعت، حدوداً در فاصله زمانی پیکوثانیه، به P680 احیاء و مجدداً آماده برانگیخته شدن می شود. ...
فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا
05':04''
1424 0
فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا
کانال : PARASTO2006
هر چهار کمپلکس، پروتئین های درونی متصل به غشا اند که قسمت اعظم ساختمان آن ها در قسمت آب گریز غشای دولایه قرار گرفته است. توجه داشته باشید که آرایش کمپلکس ها و اجزای تک تک آن ها تصادفی نیست،قسمت های پلی پپتیدی ویژه تمایل دارند به ترتیب به سمت استروما یا لومن آرایش یابند. این آرایش پروتئین ها ویژگی تمام غشاهای مولد انرژی بوده و از صفحات اساسی غشاهاست که به انها توان حفظ انرژی را می دهد. همین آرایش است که شیب پروتون مورد نیاز برای سنتز ATP را فراهم می کند. ...
روابط آبی گیاهی
05':08''
1381 0
روابط آبی گیاهی
کانال : PARASTO2006
با کمک از یک مانومتر که در آن جیوه قرار دارد و پس از اتصال به قسمت بریده شده گیاه می توان میزان فشار ریشه ای را محاسبه نمود. ...
انتشار از منفذ
01':33''
517 0
انتشار از منفذ
کانال : PARASTO2006
انتشار دی اکسید کربن از روزنه به داخل برگ خیلی کاراتر از آن چیزی است که از سطح روزنه به تنهایی انتظار می رود. شکاف روزنه کاملاً باز حدود 5 تا10 میکرومتر عرض و حدود 20 میکرومتر طول دارد. ...
گیرنده های نوری
01':08''
726 0
گیرنده های نوری
کانال : PARASTO2006
کلروفیل می تواند نور خورشید را جذب کرده و آن را به انرژی شیمایی قابل استفاده برای خود و دیگر موجودات تبدیل نماید.
آشنایی با نور خورشید
05':19''
1392 0
آشنایی با نور خورشید
کانال : PARASTO2006
طیف الکترومغناطیسی در همه محیط اطراف ما وجود دارد.
برگ و تبادل گازی
03':19''
7412 0
برگ و تبادل گازی
کانال : PARASTO2006
روزنه ها در برگ تمام گیاهان عالی(نهاندانگان و بازدانگان) و بیشتر گیاهان پست(خزه ها و سرخس ها) به استثنای گیاهان غوطه ور در آب و علف جگری ها مشاهده می شوند. در نهاندانگان و بازدانگان روزنه ها در اغلب بخش های هوایی حتی در اندام های غیر برگی مثل گل و ساقه ها وجود دارند ولی چنین روزنه هایی در برخی موارد ممکن است نقشی نداشته باشند
اهمیت چرخه ی نیتروژن
07':01''
9384 0
اهمیت چرخه ی نیتروژن
کانال : PARASTO2006
این فیلم آموزشی درخصوص اهمیت چرخه ی نیتروژن می باشد.
صعود آب در آوند چوبی
01':00''
43030 0
صعود آب در آوند چوبی
کانال : PARASTO2006
همان طور که می دانید آب توسط آوندهای چوبی در گیاه انتقال می یابد. اما اگر این سلول ها بمیرند آب چگونه انتقال می یابد؟ این انتقال توسط نیروی چسبندگی بین مولکول های آب انجام می شود.
صعود آب در آوند چوبی
02':57''
36291 0
صعود آب در آوند چوبی
کانال : PARASTO2006
پس از آنکه ریشه ها یون های معدنی را از خاک جذب کردند،یون ها به داخل استوانه ی مرکزی، یعنی جایی که فعالانه از آن به لوله های آوند چوبی راه می یابند منتقل می شوند. تجمع یون ها در آوند چوبی، پتانسیل اسمزی و در نتیجه، پتانسیل آب شیره ی خام را کاهش می دهد. در پاسخ به این کاهش پتانسیل، آب جریان می یابد و از راه غشای سلول های اندودرمی به داخل استوانه ی مرکزی راه پیدا می کند. از آنجا که نوار کاسپاری از برگشت آزادانه ی آب به پوست جلوگیری می کند، فشار مثبتی در لوله های آوند چوبی ایجاد می کند. به عبارتی، ریشه ممکن است نفوذپذیری انتخابی داشته باشد.بدین ترتیب ریشه به انباشت یون ها در آوند چوبی ادامه می دهد، آب نیز به صعود خود در لوله ها ادامه داده یا از سطح لوله های آوند چوبی بریده شده تراوش می کند.
تثبیت کنندگان نیتروژن آزادزی
04':09''
29485 0
تثبیت کنندگان نیتروژن آزادزی
کانال : PARASTO2006
برخی از باکتری های خاص موجود در خاک می توانند نیتروژن موجود در جو را جذب کرده و آن را در اختیار گیاه قرار دهند.
گیاهان و نیتروژن
10':08''
5897 0
گیاهان و نیتروژن
کانال : PARASTO2006
نیتروژن از طریق واکنش های در جو وارد خاک شده و توسط ریشه جذب می گردد. این نیتروژن توسط گیاه مصرف شده و خود گیاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سپس حیوان مصرف کننده نیز بعد از مرگ نیتروژن مصرفی را به خاک پس می دهد و این سیکل ادامه می یابد.
کلوئیدها
00':37''
9169 0
کلوئیدها
کانال : PARASTO2006
در فیلم فوق می توانید تفاوت پراکندگی نور بین محلول کلوئیدی و غیر کلوئیدی را مشاهده نمایید.
سلول گیاهی
05':58''
16333 0
سلول گیاهی
کانال : PARASTO2006
چیزی که مشخص است این است که سلول عنصری بسیار کوچک است که با چشم غیرمسلح قابل رویت نمی باشد( جز در موارد نادر! ) ساده ترین راه مشاهده سلول گیاهی مطالعه سلول های پیاز است که به صورت پوسته نازکی هنگام شکستن پیاز از آن جدا می شود . بشره (اپیدرم) پیاز در زیر میکروسکوپ به صورت سلول های چند وجهی کشیده ای دیده می شود که به طور منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاقد فضای بین سلولی هستند.
پلاسمودسماتا
00':09''
5735 0
پلاسمودسماتا
کانال : PARASTO2006
در این فیلم آموزشی می توانید روند ارتباط سلول ها از طریق پلاسمودسماتا را با هم مشاهده نمایید.
سلول و بافت های گیاهی
04':53''
24250 0
سلول و بافت های گیاهی
کانال : PARASTO2006
یکی از نقاط برجسته در سلو لهای گیاهی تقسیم بندی آنها در غشاهای محدودکننده ی اندامک ها است.سلول ،محلولی آبگونه از مواد شیمیایی است که پروتوپلاسم نامیده می شود و پروتوپلاسم توسط یک غشای پلاسمایی احاطه شده است.
غشای سلولی در گیاهان
01':44''
1270 0
غشای سلولی در گیاهان
کانال : PARASTO2006
در این فیلم شما می توانید سفری به درون برگ داشته باشید.
سلول های جانوری و سلول های گیاهی
00':00''
39483 0
سلول های جانوری و سلول های گیاهی
کانال : PARASTO2006
سلول های جانوری و گیاهی با اینکه در بسیاری از ساختارها با هم مشابه هستند اما دارای اختلافاتی در وجود و یا عدم وجود برخی اندامک ها هستند. به طور مثال در گیاهان دیواره سلولی و پلاست ها وجود دارند که در جانوران نیست و یا در سلول های جانوری سنتروزوم و لیزوزوم وجود دارد که در گیاهان نیست. واکوئل ها در سلول های گیاهان بزرگ و در مرکز اما در سلول های جانوری کوچک و محدود اند.