کانال ویدئویی همه

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

همه
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادثآموزشیفیلم و سریالمذهبیموزیک ویدئوکارتون و انیمیشنطبیعت و حیات وحشسیاسیورزشیطنزوسرگرمیهمه موارد
صعود آب در آوند چوبی
02':57''
38356 0
صعود آب در آوند چوبی
کانال :PARASTO2006
پس از آنکه ریشه ها یون های معدنی را از خاک جذب کردندیون ها به داخل استوانه ی مرکزی یعنی جایی که فعالانه از آن به لوله های آوند چوبی راه می یابند منتقل می شوند تجمع یون ها در آوند چوبی پتانسیل اسمزی و در نتیجه پتانسیل آب شیره ی خام را کاهش می دهد در پاسخ به این کاهش پتانسیل آب جریان می یابد و از راه غشای سلول های اندودرمی به داخل استوانه ی مرکزی راه پیدا می کند از آنجا که نوار کاسپاری از برگشت آزادانه ی آب به پوست جلوگیری می کند فشار مثبتی در لوله های آوند چوبی ایجاد می کند به عبارتی ریشه ممکن است نفوذپذیری انتخابی داشته ترتیب ریشه به انباشت یون ها در آوند چوبی ادامه می دهد آب نیز به صعود خود در لوله ها ادامه داده یا از سطح لوله های آوند چوبی بریده شده تراوش می کند