جستجو

پنشل

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
سنگ شانس وینی
10':09''
4582 0
سنگ شانس وینی
کانال :
وینی به یک سنگ جادویی دست پیدا می کند که فکر می کند به او شانس می دهد ولی این دلخوشی زیاد دوام نمی آورد و سنگ شانس او دزدیده می شود و ...
مسابقه پرواز
10':14''
2269 0
مسابقه پرواز
کانال :
شیلا و دیدی مغرور در مسابقه پرواز شرکت می کنند اما شیلا به کمک پنشل بسیار تمرین می کند ولی دیدی اسیر غرورش می شود و ...
مسابقه شیرجه
10':08''
3740 0
مسابقه شیرجه
کانال :
قسمت دیگری از کارتن جدید و جذاب پنشل که در این قسمت بیگو از شیرجه زدن دوستش حسادت می کند و سعی می کند با او رقابت کند اما ...
پنشل معلم پرواز
10':13''
2572 0
پنشل معلم پرواز
کانال :
پنشل سعی می کند به دوستش شیمی آموزش پرواز بدهد ولی هر چه سعی می کند شیمی پرواز نمی کند اما پنشل دست بردار نیست و به هر قیمتی شده او را مجبور به پرواز می کند .
الماس آبی جادویی
10':11''
6860 0
الماس آبی جادویی
کانال :
پنشل و دوستانش در یک سفر خطرناک به کوه آتش فشان سفر می کنند تا الماس آبی جادویی را به دست بیاورند ولی در آنجا با موجودات عجیبی مواجه می شوند
لانی بال طلایی
10':11''
2159 0
لانی بال طلایی
کانال :
لانی فکر می‏‎ کند که قدرت جادویی دارد و هر آرزویی کند برآورده می شود اما این اعتماد بنفس نزدیک است که ...
دستگاه پرواز برای پنشل
10':10''
3852 0
دستگاه پرواز برای پنشل
کانال :
پنشل می خواهد در مسابقه پرواز شرکت کند، به همین دلیل دوستانش برای او یک دستگاه پرواز درست می کنند اما ...
ماجرای بادبادک
10':14''
1864 0
ماجرای بادبادک
کانال :
قسمتی از کارتن جذاب و دیدنی پنشل که پنشل سعی می کند بادبادک دوستان کوچولویش را پیدا کند و به همین منظور به سرزمین دریاچه یخ زده سفر می کند اما در آنجا ...