جستجو

مدیریت بحران

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
آموزش مدیریت زمان(4)
00':00''
4943 0
آموزش مدیریت زمان(4)
کانال :
قسمت چهارم از برنامه آموزشی «مدیریت زمان» با موضوع آموزش راه هایی برای شناسایی عوامل هدر دهنده وقت، نحوه خلاصی از آنها و مدیریت استفاده بهینه از وقت به مدت 10:45
آموزش مدیریت زمان(3)
10':37''
5162 0
آموزش مدیریت زمان(3)
کانال :
قسمت سوم از برنامه آموزشی « مدیریت زمان » با موضوع آموزش راه هایی برای شناسایی عوامل هدر دهنده وقت، نحوه خلاصی از آنها و مدیریت استفاده بهینه از وقت 
آموزش مدیریت زمان(2)
10':28''
7178 0
آموزش مدیریت زمان(2)
کانال :
قسمت دوم از برنامه آموزشی « مدیریت زمان » با موضوع آموزش راه هایی برای شناسایی عوامل هدر دهنده وقت، نحوه خلاصی از آنها و مدیریت استفاده بهینه از وقت .
آموزش مدیریت زمان 1
10':06''
6269 0
آموزش مدیریت زمان 1
کانال :
قسمت اول از برنامه آموزشی « مدیریت زمان » با موضوع آموزش راه هایی برای شناسایی عوامل هدر دهنده وقت، نحوه خلاصی از آنها و مدیریت استفاده بهینه از وقت ( مناسب برای استفاده مدیران در پیشبرد کارهای اداری و صنعتی و ...)
آموزش مدیریت بحران 4
12':07''
2758 0
آموزش مدیریت بحران 4
کانال :
قسمت چهارم از برنامه آموزشی « مدیریت بحران » با موضوع آموزش راهبردهایی برای شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران در کار و راه های مدیریت آن .
آموزش مدیریت بحران 3
12':09''
2001 0
آموزش مدیریت بحران 3
کانال :
قسمت سوم از برنامه آموزشی « مدیریت بحران » با موضوع آموزش راهبردهایی برای شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران در کار و راه های مدیریت آن .
آموزش مدیریت بحران 2
11':51''
3716 0
آموزش مدیریت بحران 2
کانال :
قسمت دوم از برنامه آموزشی « مدیریت بحران » با موضوع آموزش راهبردهایی برای شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران در کار و راه های مدیریت آن
آموزش مدیریت بحران 1
21':11''
6258 0
آموزش مدیریت بحران 1
کانال :
قسمت اول از برنامه آموزشی « مدیریت بحران » با موضوع آموزش راهبردهایی برای شناسایی عوامل ایجاد کننده بحران در کار و راه های مدیریت آن ( مناسب برای استفاده مدیران در بهینه سازی طرح های اداری و صنعتی، کشاورزی و ..)