جستجو

نلسون ماندلا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
10':15''
775 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 9
کانال :
قسمت نهم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
10':11''
566 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(8)
کانال :
قسمت هشتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
10':02''
612 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت(7)
کانال :
قسمت هفتم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران.
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
10':05''
1025 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 6
کانال :
قسمت ششم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
10':08''
459 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 5
کانال :
قسمت پنجم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
10':10''
543 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت4
کانال :
قسمت چهارم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران . 
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
10':07''
564 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 3
کانال :
قسمت سوم از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» در ادامه بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران .
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
10':05''
936 0
ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت 1
کانال :
قسمت اول از مستند « ماندلا، پسر آفریقا پدر یک ملت» با موضوع بررسی زندگی و فعالیت های سیاسی نلسون ماندلا از کودکی تا خاطرات دوران مبارزه علیه استعمارگران از زبان خود ایشان و نزدیکان .