سمت خدا

جستجو

سمت خدا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
امیرالمومنین (ع) چه کسانی را شفاعت می‌کنند ؟
02':10''
402 0
امیرالمومنین (ع) چه کسانی را شفاعت می‌کنند ؟
کانال :
امیرالمومنین (ع) چه کسانی را شفاعت می‌کنند ؟ حجت الاسلام عالی
عشق رسول خدا (ص) به حضرت خدیجه کبری (س)
01':35''
148 0
عشق رسول خدا (ص) به حضرت خدیجه کبری (س)
کانال :
عشق رسول خدا (ص) به حضرت خدیجه کبری (س) حجت الاسلام فرحزاد  
تفسیر آیات منتخب جزء دهم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه انفال)
05':02''
211 0
تفسیر آیات منتخب جزء دهم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه انفال)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء دهم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه انفال) آثار و برکات ایمان، هجرت، جهاد حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء نهم (شرح آیه ۱۹۹ سوره مبارکه اعراف)
04':53''
173 0
تفسیر آیات منتخب جزء نهم (شرح آیه ۱۹۹ سوره مبارکه اعراف)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء نهم (شرح آیه ۱۹۹ سوره مبارکه اعراف)  توصیه های خداوند به رسول گرامی اسلام (ص) حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء نهم
13':05''
32 0
تفسیر آیات منتخب جزء نهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء نهم حجت الاسلام حسینی قمی
زبانی مشترک بین تمام انسانها
01':47''
75 0
زبانی مشترک بین تمام انسانها
کانال :
زبانی مشترک بین تمام انسانها حجت الاسلام عاملی
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم (شرح آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره مبارکه انعام)
05':01''
1169 0
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم (شرح آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره مبارکه انعام)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم (شرح آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره مبارکه انعام)  ده فرمان الهی در سوره مبارکه انعام  حجت الاسلام رفیعی  
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم
12':42''
80 0
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هشتم  حجت الاسلام حسینی قمی    
ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) ؛ یاور رسول خدا (ص)
03':49''
299 0
ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) ؛ یاور رسول خدا (ص)
کانال :
ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) ؛ یاور رسول خدا (ص)  به نیت ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س) قدمی برداریم ...  حجت الاسلام فرحزاد
خداوند بی نهایت به بنده هایش مهربان است !
02':54''
390 0
خداوند بی نهایت به بنده هایش مهربان است !
کانال :
خداوند بی نهایت به بنده هایش مهربان است ! حجت الاسلام فرحزاد
تفسیر آیات منتخب جزء هفتم (شرح آیه ۴۴ سوره مبارکه انعام)
04':46''
1037 0
تفسیر آیات منتخب جزء هفتم (شرح آیه ۴۴ سوره مبارکه انعام)
کانال :
 تفسیر آیات منتخب جزء هفتم (شرح آیه ۴۴ سوره مبارکه انعام)  معنای کلمات استدراج و استیصال حجت الاسلام رفیعی  
تفسیر آیات برگزیده سی جزء قرآن کریم
15':11''
610 0
تفسیر آیات برگزیده سی جزء قرآن کریم
کانال :
تفسیر آیات برگزیده سی جزء قرآن کریم حجت الاسلام فرحزاد
فرزندانمان را ادامه دهنده راه خود قرار دهیم !
01':14''
232 0
فرزندانمان را ادامه دهنده راه خود قرار دهیم !
کانال :
فرزندانمان را ادامه دهنده راه خود قرار دهیم ! حجت الاسلام بهشتی
تفسیر آیات منتخب جزء ششم (شرح آیه ۳۵ سوره مبارکه مائده)
05':13''
188 0
تفسیر آیات منتخب جزء ششم (شرح آیه ۳۵ سوره مبارکه مائده)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء ششم (شرح آیه ۳۵ سوره مبارکه مائده)  انتظارات خداوند از مومنان حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء ششم
14':48''
126 0
تفسیر آیات منتخب جزء ششم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء ششم  حجت الاسلام فرحزاد
تفسیر آیات منتخب جزء پنجم
12':53''
137 0
تفسیر آیات منتخب جزء پنجم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء پنجم حجت الاسلام فرحزاد
تفسیر آیات منتخب جزء چهارم
07':49''
444 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهارم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء چهارم حجت الاسلام رنجبر
تفسیر آیات منتخب جزء چهارم (شرح آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران)
05':33''
1024 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهارم (شرح آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران)
کانال :
چهار عملی که موجب رستگاری مومنان میشود  حجت الاسلام رفیعی
شیعه به گناه افتخار نمی‌کند
01':57''
675 0
شیعه به گناه افتخار نمی‌کند
کانال :
شیعه به گناه افتخار نمی‌کند حجت الاسلام عالی
تفسیر آیات منتخب جزء سوم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه بقره)
05':13''
1345 0
تفسیر آیات منتخب جزء سوم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه بقره)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء سوم (شرح آیات پایانی سوره مبارکه بقره)  ربا ؛ جنگ با خدا  حجت الاسلام رفیعی
حکمتی بی بدیل از امیرالمؤمنین علیه السلام
02':05''
1844 0
حکمتی بی بدیل از امیرالمؤمنین علیه السلام
کانال :
حکمتی بی بدیل از امیرالمومنین (علیه السلام) حجت الاسلام عاملی