سمت خدا

جستجو

سمت خدا

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تفسیر آیات منتخب جزء بیستم (شرح آیه اول سوره مبارکه عنکبوت)
05':02''
328 0
تفسیر آیات منتخب جزء بیستم (شرح آیه اول سوره مبارکه عنکبوت)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء بیستم (شرح آیه اول سوره مبارکه عنکبوت)  خداوند متعال از اهل ایمان امتحان خواهد گرفت حجت الاسلام رفیعی
کار دشوار امیرالمومنین (ع) در مقابله با جریان نفاق
02':30''
649 0
کار دشوار امیرالمومنین (ع) در مقابله با جریان نفاق
کانال :
کار دشوار امیرالمومنین (ع) در مقابله با جریان نفاق حجت الاسلام عابدینی  
تفسیر آیات منتخب جزء نوزدهم (شرح آیه ۷۷ سوره مبارکه فرقان)
05':03''
541 0
تفسیر آیات منتخب جزء نوزدهم (شرح آیه ۷۷ سوره مبارکه فرقان)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء نوزدهم (شرح آیه ۷۷ سوره مبارکه فرقان)  مهمترین نکته در دعا کردن گفتگو با پروردگار است حجت الاسلام رفیعی
توبه در شب قدر
02':25''
504 0
توبه در شب قدر
کانال :
توبه در شب قدر حجت الاسلام حسینی قمی
شب قدر را قدر بدانیم !
01':51''
567 0
شب قدر را قدر بدانیم !
کانال :
شب قدر را قدر بدانیم !
بهار توبه، ایام جوانی است ...
01':03''
444 0
بهار توبه، ایام جوانی است ...
کانال :
بهار توبه، ایام جوانی است ... حجت الاسلام سعیدی
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم (شرح آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون)
05':01''
998 0
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم (شرح آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم (شرح آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون)  ترسیم چهره حقیقی مؤمنین در این آیات حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم
15':12''
766 0
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هجدهم حجت الاسلام عالی    
تکلیف به اندازه توان!
01':38''
573 0
تکلیف به اندازه توان!
کانال :
تکلیف به اندازه توان! نکته قرآنی آیه ۲۸۶ سوره بقره حجت الاسلام سعیدی
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم (شرح آیه ۲۲ سوره مبارکه انبیاء)
04':54''
563 0
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم (شرح آیه ۲۲ سوره مبارکه انبیاء)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم (شرح آیه ۲۲ سوره مبارکه انبیاء)  اقسام توحید برهان تمانع (یک استدلال برای توحید است) حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم
12':35''
390 0
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء هفدهم حجت الاسلام عالی
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم (شرح آیات ۳۱ و ۳۲ سوره مبارکه مریم)
05':12''
3089 0
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم (شرح آیات ۳۱ و ۳۲ سوره مبارکه مریم)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم (شرح آیات ۳۱ و ۳۲ سوره مبارکه مریم)  کلام مهم حضرت عیسی (ع) به هنگام تولد حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم
14':43''
2563 0
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء شانزدهم حجت الاسلام عالی
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم (شرح آیه ۸۰ سوره مبارکه اسراء)
05':01''
1051 0
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم (شرح آیه ۸۰ سوره مبارکه اسراء)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم (شرح آیه ۸۰ سوره مبارکه اسراء)  سه دستور خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) به هنگام فتح مکه حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم
15':54''
576 0
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء پانزدهم حجت الاسلام فرحزاد
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل)
05':08''
665 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم (شرح آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل)  بیان شش پیام کلیدی در این آیه حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم
16':05''
363 0
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء چهاردهم حجت الاسلام فرحزاد
نمیدانم چقدر نماز و روزه قضا دارم، چه کنم ؟
01':42''
1888 0
نمیدانم چقدر نماز و روزه قضا دارم، چه کنم ؟
کانال :
نمیدانم چقدر نماز و روزه قضا دارم، چه کنم ؟ حجت الاسلام حسینی قمی
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم (شرح آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه)
05':24''
1099 0
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم (شرح آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه)
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم (شرح آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه) خداوند متعال خریدار جان و مال مومنان است در صورتی که شرایط این آیات را دارا باشند حجت الاسلام رفیعی
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم
13':26''
137 0
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء یازدهم حجت الاسلام حسینی قمی
تفسیر آیات منتخب جزء دهم
12':36''
89 0
تفسیر آیات منتخب جزء دهم
کانال :
تفسیر آیات منتخب جزء دهم حجت الاسلام حسینی قمی