مستند تخت جمشید

جستجو

مستند تخت جمشید

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند تخت جمشید1
11':21''
8299 9
مستند تخت جمشید1
کانال :
قسمت اول از مستند « تخت جمشید » با موضوع آشنایی با جزئیاتی بیشتر از تخت جمشید، تاریخچه و شکوه معماری باستانی آن
مستند تخت جمشید 2
11':23''
23307 31
مستند تخت جمشید 2
کانال :
قسمت دوم از مستند « تخت جمشید » در ادامه بررسی جزئیاتی بیشتر از تخت جمشید، تاریخچه و شکوه معماری باستانی آن .
مستند تخت جمشید3
12':03''
4122 5
مستند تخت جمشید3
کانال :
قسمت سوم از مستند «تخت جمشید » در ادامه بررسی جزئیاتی بیشتر از تخت جمشید، تاریخچه و شکوه معماری باستانی آن
مستند تخت جمشید 4
11':50''
15910 14
مستند تخت جمشید 4
کانال :
قسمت چهارم از مستند « تخت جمشید » در ادامه بررسی جزئیاتی بیشتر از تخت جمشید، تاریخچه و شکوه معماری باستانی آن .