رابطه دختر و پسر دکتر انوشه

جستجو

رابطه دختر و پسر دکتر انوشه

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
راه شناخت عشق و هوس | استاد انوشه
00':59''
840 0
راه شناخت عشق و هوس | استاد انوشه
کانال :
استاد سید محمود انوشه : به قلبتان مراجعه کنید ببینید آیا قلب شما این آنتن آنالوگ رو داره یا نه، اگر داره هوسه ...
دکتر انوشه / این "هرگز" ها را به خاطر بسپار
09':40''
392563 0
دکتر انوشه / این "هرگز" ها را به خاطر بسپار
کانال :
این " هرگز " ها را به خاطر بسپارید ، تا آخر عمر در ذهنتان نگه دارید و به همرکدام که نیاز دارید توجه کنید ... سخنرانی دکتر انوشه در دانشگاه قزوین
دکتر انوشه / اگر آن مه رخ تهران بدست آرد دل مارا
02':07''
37125 0
دکتر انوشه / اگر آن مه رخ تهران بدست آرد دل مارا
کانال :
کلیپی از سخنان آموزنده دکتر سید محمود انوشه .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(15)
00':00''
26104 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(15)
کانال :
قسمت پانزدهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی به مدت 9:55
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(14)
10':00''
21616 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(14)
کانال :
قسمت چهاردهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(13)
09':55''
15901 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(13)
کانال :
قسمت سیزدهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(12)
00':00''
14803 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(12)
کانال :
قسمت دوازدهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی به مدت 10:30
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(11)
00':00''
12385 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها(11)
کانال :
قسمت یازدهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی به مدت 10:26
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها (10)
11':23''
4066 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها (10)
کانال :
قسمت دهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 9
10':42''
7118 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 9
کانال :
قسمت نهم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 8
10':45''
21151 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 8
کانال :
قسمت هشتم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 7
11':06''
5936 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 7
کانال :
قسمت هفتم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 6
11':00''
2870 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 6
کانال :
قسمت ششم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 5
10':54''
5297 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 5
کانال :
قسمت پنجم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 4
10':36''
5722 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 4
کانال :
قسمت چهارم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 3
11':23''
3627 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 3
کانال :
قسمت سوم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 2
10':35''
5101 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 2
کانال :
قسمت دوم از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی در ادامه بیان تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی .
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 1
11':02''
7628 0
زن و مرد، تفاوت ها و شباهت ها 1
کانال :
قسمت اول از سخنرانی دکتر سید محمود انوشه در دانشگاه آزاد اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی با موضوع تفاوت ها و شباهت های روحی بین دختر و پسر از شیرخوارگی تا بزرگسالی
زنده باد زندگی
08':30''
17650 0
زنده باد زندگی
کانال :
فوتو کلیپی بسیار جذاب و دیدنی در مورد زیبایی های زندگی انسان در مقاطع مختلف زندگی از دست ندهید، کاری از دکتر سید محمود انوشه 
یادمان باشد ...
06':00''
6431 0
یادمان باشد ...
کانال :
فوتو کلیپی زیبا همراه با پیام هایی کلیدی در تعالی سبک زندگی انسان، کاری از دکتر سید محمود انوشه
تمرکز بر مشکل یا تمرکز بر راه حل؟
04':40''
5443 0
تمرکز بر مشکل یا تمرکز بر راه حل؟
کانال :
وقتی ناسا برای اولین بار فضانورد به فضا فرستاد دریافت که به دلیل عدم وجود جاذبه، فضانوردان نمیتوانند از خودکار برای نوشتن استفاده کنند لذا طی یک طرح پژوهشی پرهزینه به خودکاری دست یافت که در فضا هم می نوشت غافل از اینکه روس ها... حتما ببینید .