فیلم

جستجو

فیلم

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
باد دامن زده اشب به پریشانی من
00':00''
1152 0
باد دامن زده اشب به پریشانی من
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 فرزانه قلعه قون - به مدت 1.37
نور بی بدیل خدایی
00':00''
1950 0
نور بی بدیل خدایی
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 اسماعیل محمد پور - به مدت 2.33
دریا شده است خواهر و من هم برادرش
00':00''
3502 0
دریا شده است خواهر و من هم برادرش
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 بهمنی - به مدت 3.04
در کعبه بودست دلم
00':00''
649 0
در کعبه بودست دلم
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 بهجتی(شفق) - به مدت 4.36
خدارا شکر سوزی هست
00':00''
663 0
خدارا شکر سوزی هست
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 علیرضا قزوه - به مدت 1.51
از لحظه های پر تپش انتظار
00':00''
606 0
از لحظه های پر تپش انتظار
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 افشین علا - به مدت 2.36
با دایره می رقصد
00':00''
1389 0
با دایره می رقصد
کانال :
شعر خوانی جمعی از شعرای جوان و نامی ایران، خدمت مقام معظم رهبری، سال 1384 عباس کیقابادی - به مدت 3.29
تنها یک مخالف (با کیفیت)
00':00''
539 0
تنها یک مخالف (با کیفیت)
کانال :
فیلم مخالفت حضرت آیه الله خامنه ای با تصمیم مجلس خبرگان مبنی بر رهبری و ولایت ایشان
دومین مستند مهدی کروبی (1)
00':00''
3110 0
دومین مستند مهدی کروبی (1)
کانال :
قسمت اول دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند مهدی کروبی (2)
00':00''
1296 0
دومین مستند مهدی کروبی (2)
کانال :
قسمت دوم دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند مهدی کروبی (3)
00':00''
1137 0
دومین مستند مهدی کروبی (3)
کانال :
قسمت سوم دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند مهدی کروبی (4)
00':00''
1152 0
دومین مستند مهدی کروبی (4)
کانال :
قسمت چهارم دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
دومین مستند مهدی کروبی (5)
00':00''
1911 0
دومین مستند مهدی کروبی (5)
کانال :
قسمت پنجم دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (1)
00':00''
30309 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (1)
کانال :
قسمت اول دومین فیلم مستند مهدی کروبی که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (2)
00':00''
16623 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (2)
کانال :
قسمت دو مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (3)
00':00''
12683 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (3)
کانال :
قسمت سوم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (4)
00':00''
12109 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (4)
کانال :
قسمت چهارم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (5)
00':00''
15085 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (5)
کانال :
قسمت پنجم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (6)
00':00''
113606 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (6)
کانال :
قسمت ششم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (7)
00':00''
4645 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (7)
کانال :
قسمت هفتم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (8)
00':00''
30265 0
مناظره محمود احمدی نژاد ومهدی کروبی (8)
کانال :
قسمت هشتم مناظره دکتر احمدی نژاد و حجت الاسلام کروبی که شنبه شب از شبکه سوم سیما پخش شد