خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
12':09''
2204 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
کانال :
شادی روی تو  !.....ای دیده به دیدار تو شاد.....باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست....تازه ،.....عطر افشان... گلباران باد....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
16':26''
2121 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
12':30''
2106 0
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما ..
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
13':06''
2055 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
کانال :
-  با استاد شیرچی همراه می شویم با مشق شعری از سهراب سپهری  
خوشنویسی
13':41''
2053 0
خوشنویسی
کانال :
آموزش خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
19':30''
2053 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
کانال :
-     ای دل به کمال عشق آراستمت ....ازهر چه به غیر عشق  پیراستمت.....یک عمر اگر سوختم و کاستمت..... امروز چنان شدی که می خواستمت......
آموزش دستخط آسان با خودکار
10':51''
2000 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
 آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
09':42''
1942 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد با یادگیری نکات زیبای کتابت  اتصالات و مفردات
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و نهم
11':04''
1940 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و نهم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
12':34''
1928 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
کانال :
الهی ...به زیبایی سادگی...به والایی  اوج افتادگی...رهایم مکن جز به بند غمت.....اسیرم مکن جز به  آزادگی......
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
15':02''
1922 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
کانال :
ما قلم دست آن استادیم...خود نمی دانیم به کجا می رویم....با استاد همراه می شویم با کتابت این جمله ی زیبا
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
09':58''
1757 0
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حروف دوایر خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
12':04''
1676 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
کانال :
در این قسمت از برنامه ی زیبای خوشنویسی تو سط استاد شیر چی به اتصالات (ف) می رسیم پس با قلم و حرکات زیبای آن همراه می شویم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
13':14''
1560 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و قلم زرینش با شعر زیبایی از شاعر گرانقدر شهریار  
خوشنویسی
10':25''
1152 0
خوشنویسی
کانال :
آموزش خوشنویسی  توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
10':56''
1147 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
کانال :
هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا
تدریس حرف ه دو چشم خوشنویسی با خودکار | فراهانی
08':37''
687 0
تدریس حرف ه دو چشم خوشنویسی با خودکار | فراهانی
کانال :
آموزش تدریس حرف ه دو چشم در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9