خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
14':07''
3174 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
کانال :
- مشو در پیچ و تاب زندگی گم.... به هر حالت تبسم کن تبسم.....در قسمتی دیگر همراه می شویم با استاد زبر دست با هنر زیبای خوشنویسی
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
12':20''
3510 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
کانال :
- دراین قسمت استاد شیرچی در رابطه با مرکب و مشخصات مرکب خوب و لیقه صحبت خواهند کرد و نکات ظریفی را در این باب یاد آور خواهند شد.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
12':09''
2367 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
کانال :
شادی روی تو !.....ای دیده به دیدار تو شاد.....باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست....تازه ،.....عطر افشان... گلباران باد....
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
12':42''
2742 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
کانال :
با استاد شیرچی همراه می شویم با نکاتی در مورد اتصالات ر – و اتتصالاتی که در شکسته نستعلیق زیتد کاربد دارند.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
13':49''
3171 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
کانال :
به کجا چنین شتابان؟...گون از نسیم پرسید....دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟....ز غبار این بیابان؟....همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم.......به کجا چنین شتابان؟....به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم....سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را...چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی....به شکوفه ها به باران...برسان سلام ما را....
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
11':36''
3195 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
کانال :
باغبان گر پنچ روزی صحبت گل بایدش.....برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش....ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال....مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهاردهم
20':14''
13297 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهاردهم
کانال :
باری اگر روزی کسی از من بپرسد.... چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟.....من می گشایم پیش رویش دفترم را.....گریان و خندان بر می افرازم سرم را.......با استاد اسرافیل شیر چی همراع می شویم با ظرایف زیبای خط نستعلیق
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
16':01''
3045 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
کانال :
دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش....یا رب نوشته ی بد از یار ما بگردان.......باز هم در قسمتی دیگر نکات زیبایی در خوشنویسی یاد می گیرد همراه با استاد شیرچی
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
09':22''
3120 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
کانال :
با استاد همراه می شویم و مشقی را می نویسیم از عمر خیام. این قافله عمر عجب می گذرد......دریاب دمی که با طرب می گذرد.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
12':48''
2827 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
کانال :
تا دلی آتش نگیرد ....حرف جانسوزی نگوید.....حال ما خواهی اگر...در گفته یما جستجو کن......با استاد همراه می شویم و نکات این خط نیاکانی را می آموزیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت دهم
08':14''
5503 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت دهم
کانال :
این درس را با مفردات واو و نون آغاز می کنیم و کلماتی که در آنها از این حروف استفاده می شود با ما همراه باشیم با استاد خوشنویس...
آموزش شكسته نستعليق قسمت هشتم
15':24''
3791 7
آموزش شكسته نستعليق قسمت هشتم
کانال :
الهی چو بر هستی ام آگهی..... چو نیت به خیر است خیرم دهی..... الهی به زیبایی ساده گی به والایی اوج افتاده گی ..... رهایم مکن جز به بند غمت اسیرمکن جز به آزادگی.......باهم همراه می شویم و نکات ظریف شکسته نستعلیق را می بینیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت نهم
13':29''
4945 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت نهم
کانال :
ای نام تو بهترین سرآغاز ....بی نام تو نامه کی کنم باز......در قسمت همرا می شویم با استاد و با انواع قلم نی آشنا می شویم و نحوه ی تراشیدن آن را می آموزیم و......
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفتم
12':20''
3936 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفتم
کانال :
در این قسمت از آموزش زیبای شکسته نستعلیق با استاد زبردست همراه می شویم و حرکات قلم جادویی ایشان را می بینیم....
آموزش شكسته نستعليق قسمت ششم
15':13''
6904 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت ششم
کانال :
همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما....سنگ ما شیشه ما ، ناخن ما تیشه ی ما....دانم ای عشق قوی پنجه که منظور تو چیست....دست بردار نه ای تا نکنی ریشه ی ما.....عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش....هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ی ما....بااستاد همراه می شویم تا نکات زیبایی در باب اتصالات خط شکسته نستعلیق را بیاموزیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجم
09':22''
3658 10
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجم
کانال :
تو را من چشم در راهم ...تو را من چشم در راهم شباهنگام....که می گیرند در شاخ «تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی...وز آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛....تو را من چشم در راهم.....باز هم با استاد مان همراه می شویم تا نکات ظریف خوشنویسی را بیاموزیم..
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهارم
09':37''
4702 12
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهارم
کانال :
بهتر است قبل از اینکه خوشنویس به کار بپردازد ابتدا مشق کند و دست خود را به نوشتن گرم کند و خود را را برای اجرای درست آماده کند و.......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سوم
16':08''
8468 8
آموزش شكسته نستعليق قسمت سوم
کانال :
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی.....آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی.....در این قسمت استاد خطاط مشق زیبایی را برای شما به تحریر در خواهد آورد و نکات زیبایی این مشق را برای شما بازگو خواهند کرد.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوم
15':10''
9828 14
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوم
کانال :
آری...آری زندگی زیباست...زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست.....گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کران پیداست...ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.....در دومین قسمت این برنامه ی زیبا باز هم با استاد همراه می شویم که نکات زیبایی را در خوشنویسی بیاموزیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت اول
15':39''
111710 37
آموزش شكسته نستعليق قسمت اول
کانال :
در این مجموعه ی زیبا همراه می شویم با استاد خطاط و قلم و دستان سحرآمیزش که چگونه کلمات را به این زیبایی بر صفحه کاغذ کتابت می کند.....