خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش خطاطی و قلم تراشی و ساخت مرکب
11':39''
14145 0
آموزش خطاطی و قلم تراشی و ساخت مرکب
کانال :
فارسی زبانان افغانستان موضوع: آموزش خطاطی و قلم تراشی و ساخت مرکب کارشناس: محمدمهدی میرزایی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970516 ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم
دستخط آسان با خودکار
06':54''
4264 0
دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خطاطی5
10':40''
2724 0
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خط تحریری1 /آقای خانی
09':37''
4749 0
خط تحریری1 /آقای خانی
کانال :
آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط نقاشی
06':41''
12234 0
خط نقاشی
کانال :
آموزش خط نقاسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
09':58''
1757 0
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حروف دوایر خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
خطاطی خط تحریر
12':33''
8586 0
خطاطی خط تحریر
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی خطاطی خط تحریر روزانه توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش حروف ح ج ف ق
13':21''
22776 0
آموزش حروف ح ج ف ق
کانال :
آموزش آموزش حروف ح ج ف ق با حضور آقای نجف زاده در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خوشنویسی کاربردی
07':08''
5664 0
خوشنویسی کاربردی
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی کاربردی با قلم خودکاری توسط آقای پرویز نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خط تحریری4 /آقای خانی
13':09''
3914 0
خط تحریری4 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خوشنویسی
13':41''
2053 0
خوشنویسی
کانال :
آموزش خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
خط تحریری2 /آقای خانی
10':18''
3191 0
خط تحریری2 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':59''
2565 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خط تحریری6/آقای خانی
11':02''
5003 0
خط تحریری6/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف سین وصاد و ط با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':18''
2493 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
 آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
10':51''
1995 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
 آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
14':33''
13759 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای حافظ، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید, گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید...
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
13':06''
2055 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
کانال :
-  با استاد شیرچی همراه می شویم با مشق شعری از سهراب سپهری  
حروف دوائری
11':53''
2544 0
حروف دوائری
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک (حروف دوائری)
خوشنویسی
10':25''
1152 0
خوشنویسی
کانال :
آموزش خوشنویسی  توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
خط تحریری7/آقای خانی
11':47''
5590 0
خط تحریری7/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف میم حاء و عین با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک