خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خطاطی
09':11''
2737 0
خطاطی
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
14':00''
2727 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
کانال :
خشک آمد کشتگاه ِ من......در جوار-کشت- همسایه.....گرچه می‌گویند :« می‌گریند روی ِ ساحل ِ نزدیک....سوگواران در میان-سوگواران....
خطاطی5
10':40''
2724 0
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
15':34''
2713 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
کانال :
-   مرا به هیچ بدادی و من هنوز  بر آنم....که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ....این سرمشق زیبا را استاد ببینید چگونه زیبا به تحریر در می آورد
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
07':02''
2705 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری همراه میشویم ... خوش گرفتی از من بیدل سراغ ، یاد من کن تا سوزد این چراغ...
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
09':28''
2656 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
کانال :
چشمی دارم همه پر از دیدن دوست...با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و سوم
12':39''
2619 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و سوم
کانال :
ای عشق همه بهانه از توست..... من خاموشم و این ترانه از توست.....آن بانگ بلند  صبحگاهی....وین زمزمه ی شبانه از توست......
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
12':42''
2607 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
کانال :
با استاد شیرچی همراه می شویم با نکاتی در مورد اتصالات ر – و  اتتصالاتی که در شکسته نستعلیق زیتد کاربد دارند.....
حروف دوائری
11':53''
2544 0
حروف دوائری
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک (حروف دوائری)
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':59''
2539 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
12':48''
2498 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
کانال :
 تا دلی آتش نگیرد ....حرف جانسوزی نگوید.....حال ما خواهی اگر...در گفته  یما جستجو کن......با  استاد همراه می شویم و نکات این خط نیاکانی را می آموزیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هفتم
08':52''
2477 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هفتم
کانال :
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی.....آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی...کاهش جان تو من دانم من می دانم...که تو از دوری خورشید چه ها می بینی....
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':18''
2471 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
 آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دندانه ها در خوشنویسی
10':44''
2441 0
آموزش دندانه ها در خوشنویسی
کانال :
آموزش دندانه ها در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/3/12 .
خطاطی 2
08':13''
2355 0
خطاطی 2
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه می گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
11':18''
2354 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
15':19''
2349 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
کانال :
آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست....
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
13':23''
2293 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
کانال :
مشق دیگری از مشاقی های عشق را با استاد و قلم زرینش  را با هم ببینیم  
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
10':09''
2252 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
کانال :
در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت....  وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
12':38''
2237 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
کانال :
خوش گرفتی از من بیدل سراغ ...... یاد من کن تا که سوزد این چراغ .....همراه می ویم با استاد با سرمشقی بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
08':03''
2218 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار