خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
13':14''
1707 13
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و قلم زرینش با شعر زیبایی از شاعر گرانقدر شهریار
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
11':18''
2435 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
10':09''
2433 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
کانال :
در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت.... وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و نهم
11':04''
2095 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و نهم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هشتم
11':02''
3186 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هشتم
کانال :
در این برنامه به مشاقی شعر زیبایی از خواجه حافظ شیرازی می پردازیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هفتم
10':44''
3211 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هفتم
کانال :
گردون نگری ز قدر فرسوده ی ماست.....جیهون اثری ز اشک پالوده ی ماست..... دوزخ شرری ز رنج بیهوده ی ماست......فردوس دمی ز بخت آسوده ی ماست.......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
14':00''
2831 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
کانال :
خشک آمد کشتگاه ِ من......در جوار-کشت- همسایه.....گرچه می‌گویند :« می‌گریند روی ِ ساحل ِ نزدیک....سوگواران در میان-سوگواران....
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
13':06''
2120 2
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
کانال :
- با استاد شیرچی همراه می شویم با مشق شعری از سهراب سپهری
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
13':23''
2483 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
کانال :
مشق دیگری از مشاقی های عشق را با استاد و قلم زرینش را با هم ببینیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
08':03''
2360 1
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
12':34''
2007 2
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
کانال :
الهی ...به زیبایی سادگی...به والایی اوج افتادگی...رهایم مکن جز به بند غمت.....اسیرم مکن جز به آزادگی......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
12':38''
2407 2
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
کانال :
خوش گرفتی از من بیدل سراغ ...... یاد من کن تا که سوزد این چراغ .....همراه می ویم با استاد با سرمشقی بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
15':19''
2429 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
کانال :
آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
15':34''
2813 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
کانال :
- مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم....که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ....این سرمشق زیبا را استاد ببینید چگونه زیبا به تحریر در می آورد
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
11':27''
3163 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
کانال :
تو را ای گران مایه دیرینه ایران......تو را ای گرامی گوهر دوست دارم....تو را ای کهن زاد بوم بزرگان.....بزرگ آفرین نامور دوست دارم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
12':04''
1723 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
کانال :
در این قسمت از برنامه ی زیبای خوشنویسی تو سط استاد شیر چی به اتصالات (ف) می رسیم پس با قلم و حرکات زیبای آن همراه می شویم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
10':56''
1299 2
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
کانال :
هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
16':26''
2232 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
09':42''
2020 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد با یادگیری نکات زیبای کتابت اتصالات و مفردات
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
15':02''
2043 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
کانال :
ما قلم دست آن استادیم...خود نمی دانیم به کجا می رویم....با استاد همراه می شویم با کتابت این جمله ی زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
19':30''
2154 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
کانال :
- ای دل به کمال عشق آراستمت ....ازهر چه به غیر عشق پیراستمت.....یک عمر اگر سوختم و کاستمت..... امروز چنان شدی که می خواستمت......