خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
10':09''
2433 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
کانال :
در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت.... وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
12':42''
2742 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
کانال :
با استاد شیرچی همراه می شویم با نکاتی در مورد اتصالات ر – و اتتصالاتی که در شکسته نستعلیق زیتد کاربد دارند.....
آموزش حروف ح ج ف ق
13':21''
24615 2
آموزش حروف ح ج ف ق
کانال :
آموزش آموزش حروف ح ج ف ق با حضور آقای نجف زاده در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
09':33''
2920 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
کانال :
این قسمت با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با کتابت چند ی از اسماء الله
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
08':52''
2935 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
کانال :
30آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست.... ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
آموزش دستخط آسان با خودکار
13':08''
7049 2
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکارتوسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
00':56''
23986 2
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
کانال :
برترین ها/ در این ویدیو طرز ساخت پنکه رنگین کمانی را برایتان آورده ایم.
خطاطی 7
08':52''
6962 3
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و نه
04':38''
5830 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و نه
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای حافظ همراه میشویم...معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است و بدین قصه اش دراز کنید...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
07':02''
2825 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری همراه میشویم ... خوش گرفتی از من بیدل سراغ ، یاد من کن تا سوزد این چراغ...
آموزش تراش صحیح  قلم نی
05':26''
468 3
آموزش تراش صحیح قلم نی
کانال :
همه نکات و فوت و فن های تراش درست قلم نی خوشنویسی
آموزش دستخط آسان با خودکار
10':51''
3941 2
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفتم
12':20''
3936 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفتم
کانال :
در این قسمت از آموزش زیبای شکسته نستعلیق با استاد زبردست همراه می شویم و حرکات قلم جادویی ایشان را می بینیم....
آموزش شكسته نستعليق قسمت نهم
13':29''
4945 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت نهم
کانال :
ای نام تو بهترین سرآغاز ....بی نام تو نامه کی کنم باز......در قسمت همرا می شویم با استاد و با انواع قلم نی آشنا می شویم و نحوه ی تراشیدن آن را می آموزیم و......
خطاطی5
10':40''
2760 3
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
05':49''
8491 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات زیبای اتصالات حرف "ص"
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
10':56''
1299 2
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
کانال :
هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا
خط تحریری1 /آقای خانی
09':37''
4892 2
خط تحریری1 /آقای خانی
کانال :
آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
خط تحریری5/آقای خانی
09':26''
3345 2
خط تحریری5/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف ف و قاف با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
09':58''
2633 2
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حروف دوایر خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
دستخط آسان با خودکار
06':54''
5391 1
دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .