خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
14':07''
3057 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
کانال :
-  مشو در پیچ و تاب زندگی گم.... به هر حالت تبسم کن تبسم.....در قسمتی دیگر همراه می شویم با استاد زبر دست با هنر زیبای خوشنویسی
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
11':36''
3049 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
کانال :
باغبان گر پنچ روزی صحبت گل بایدش.....برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش....ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال....مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش....
خط تحریری2 /آقای خانی
10':18''
3049 0
خط تحریری2 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
11':27''
3026 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
کانال :
تو را ای گران مایه دیرینه ایران......تو را ای گرامی گوهر دوست دارم....تو را ای کهن زاد بوم بزرگان.....بزرگ آفرین نامور دوست دارم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هفتم
10':44''
3024 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هفتم
کانال :
گردون نگری ز قدر فرسوده ی ماست.....جیهون اثری ز اشک پالوده ی ماست..... دوزخ شرری ز رنج بیهوده ی ماست......فردوس دمی ز بخت آسوده ی ماست.......
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و دو
05':41''
3013 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و دو
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات زیبای نگارش ترکیبات شش حرفی مانند: میتوان، میشود ، میگردد و...
خطاطی 4
10':07''
2997 0
خطاطی 4
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش خطاطی ، زهره اعتضاد السلطنه
10':27''
2993 0
آموزش خطاطی ، زهره اعتضاد السلطنه
کانال :
 برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش خطاطی کارشناس: زهره اعتضاد السلطنه (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970912
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
12':20''
2976 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
کانال :
-   دراین قسمت استاد شیرچی در رابطه با مرکب و مشخصات مرکب  خوب و لیقه صحبت خواهند کرد و نکات ظریفی را در این باب یاد آور خواهند شد.....  
خط تحریری5/آقای خانی
09':26''
2941 0
خط تحریری5/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف ف و قاف با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
00':00''
2932 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
کانال :
باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد.... و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است..... همه ی چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند...خاک جان یافته است.... تو چرا سنگ شدی؟  چرا این همه دل تنگ شدی؟ باز کن پنجره را و بهاران را باور کن.......
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و چهارم
11':35''
2888 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و چهارم
کانال :
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است...در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است.....مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست..... از همین خاک جهان دگری ساختن است.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
09':33''
2868 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
کانال :
این قسمت با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با کتابت چند ی از اسماء الله
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
08':52''
2854 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
کانال :
30آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست.... ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
16':01''
2842 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
کانال :
دوران همی  نویسد بر عارضش خطی خوش....یا رب نوشته ی بد از یار ما بگردان.......باز هم در قسمتی دیگر نکات زیبایی در خوشنویسی یاد می گیرد همراه با استاد شیرچی
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هشتم
11':02''
2792 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و هشتم
کانال :
در این برنامه به مشاقی شعر زیبایی  از خواجه حافظ شیرازی می پردازیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و پنجم
15':41''
2771 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و پنجم
کانال :
هرکه بر لوح جهان نقشی نافزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا......نقش هستی ساز باید نقش بر جا ماندنی .... تا چو جان خود جهان هم جاودان دارد تو را.....  
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
09':22''
2768 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
کانال :
با استاد همراه می شویم و مشقی را می نویسیم از عمر خیام. این قافله عمر عجب می گذرد......دریاب دمی که با طرب می گذرد.....
هنر خوشنویسی با خودکار
08':16''
2758 0
هنر خوشنویسی با خودکار
کانال :
آموزش هنر خوشنوسی با خودکار در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
13':49''
2722 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
کانال :
به کجا چنین شتابان؟...گون از نسیم پرسید....دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟....ز غبار این بیابان؟....همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم.......به کجا چنین شتابان؟....به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم....سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را...چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی....به شکوفه ها به باران...برسان سلام ما را....
خطاطی5
10':40''
2719 0
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج