خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
12':48''
2498 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
کانال :
 تا دلی آتش نگیرد ....حرف جانسوزی نگوید.....حال ما خواهی اگر...در گفته  یما جستجو کن......با  استاد همراه می شویم و نکات این خط نیاکانی را می آموزیم
تذهیب (1)
06':37''
20329 0
تذهیب (1)
کانال :
معرفی هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آموزش شكسته نستعليق قسمت دهم
08':14''
4950 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت دهم
کانال :
این درس را با مفردات واو و نون آغاز می کنیم و کلماتی که  در آنها از این حروف استفاده می شود  با ما همراه باشیم با استاد خوشنویس...
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
19':30''
2053 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
کانال :
-     ای دل به کمال عشق آراستمت ....ازهر چه به غیر عشق  پیراستمت.....یک عمر اگر سوختم و کاستمت..... امروز چنان شدی که می خواستمت......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
16':01''
2857 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
کانال :
دوران همی  نویسد بر عارضش خطی خوش....یا رب نوشته ی بد از یار ما بگردان.......باز هم در قسمتی دیگر نکات زیبایی در خوشنویسی یاد می گیرد همراه با استاد شیرچی
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
14':07''
3093 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
کانال :
-  مشو در پیچ و تاب زندگی گم.... به هر حالت تبسم کن تبسم.....در قسمتی دیگر همراه می شویم با استاد زبر دست با هنر زیبای خوشنویسی
آموزش اصول خوشنویسی
16':21''
7829 0
آموزش اصول خوشنویسی
کانال :
برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: آموزش اصول خوشنویسی کارشناس: محمدمهدی میرزایی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970523
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
10':09''
2252 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
کانال :
در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت....  وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
13':23''
2293 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
کانال :
مشق دیگری از مشاقی های عشق را با استاد و قلم زرینش  را با هم ببینیم  
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
16':26''
2121 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
11':18''
2354 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
07':02''
2705 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری همراه میشویم ... خوش گرفتی از من بیدل سراغ ، یاد من کن تا سوزد این چراغ...
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
09':22''
2815 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت دوازدهم
کانال :
با استاد همراه می شویم و مشقی را می نویسیم از عمر خیام. این قافله عمر عجب می گذرد......دریاب دمی که با طرب می گذرد.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
12':42''
2607 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
کانال :
با استاد شیرچی همراه می شویم با نکاتی در مورد اتصالات ر – و  اتتصالاتی که در شکسته نستعلیق زیتد کاربد دارند.....
خطاطی 7
08':52''
6813 0
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
12':20''
3345 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
کانال :
-   دراین قسمت استاد شیرچی در رابطه با مرکب و مشخصات مرکب  خوب و لیقه صحبت خواهند کرد و نکات ظریفی را در این باب یاد آور خواهند شد.....  
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار
14':39''
4265 0
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار
کانال :
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار .
نقاشی خط
14':06''
4273 0
نقاشی خط
کانال :
آموزش نقاشی خط توسط آقای مینایی فرد هنرمند خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
14':00''
2727 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و ششم
کانال :
خشک آمد کشتگاه ِ من......در جوار-کشت- همسایه.....گرچه می‌گویند :« می‌گریند روی ِ ساحل ِ نزدیک....سوگواران در میان-سوگواران....
آموزش دستخط آسان با خودکار
13':08''
4654 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکارتوسط  آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
09':33''
2873 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
کانال :
این قسمت با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با کتابت چند ی از اسماء الله