خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و یک
12':33''
7543 2
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و یک
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای رهی معیری ... چون زلف توام جانا ، در عین پریشانی. چون بادِ سحرگاهم ، در بی سر و سامانی. من خاکم و من گَردم ، من اشکم و من دردم. تو مهری وتو نوری ، تو عشقی و تو جانی...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد
08':45''
7294 9
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای خیام ، برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و نه
06':09''
17219 6
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و نه
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات مفردات و اتصالات حروف ح ، ج ، چ ، خ .
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
14':33''
15160 1
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای حافظ، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید, گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
05':49''
8476 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات زیبای اتصالات حرف "ص"
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و شش
05':53''
20442 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و شش
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ...الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و پنج
05':17''
15523 6
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و پنج
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ... عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت من رضای تو...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و چهار
05':12''
13478 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و چهار
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای سهراب سپهری ...مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر آب روان و خدایی که در این نزدیکیست...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و سه
05':07''
7976 2
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ... حضور مجلس انس است و دوستان جمعند ، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و دو
05':41''
3155 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و دو
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات زیبای نگارش ترکیبات شش حرفی مانند: میتوان، میشود ، میگردد و...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
11':32''
12377 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ... گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
04':50''
6430 5
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری...به گلبانگ عید، گل سرخ شادی دمید، گل روی یاران خوش است، شکست غم روزگاران خوش است...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و نه
06':39''
9191 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و نه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ و یادگیری نکات زیبای مفردات "و" و "ن" ، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هشت
10':20''
6135 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هشت
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد و نکات زیبای خوشنویسی...چون آینه، چشم و دل، نگاهیم، آیینه ی روی صبحگاهیم ، تاج سر آفتابی ای عشق، دریاب که بی تو خاک راهیم...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هفت
06':27''
9496 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هفت
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و یادگیری نکات زیبای کتابت اتصالات حرف "ف" ... فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و شش
07':04''
10720 1
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و شش
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد وشعر زیبای مولانا ... ای دوست، به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را، در مذهب عاشقی روا نیست که ما، عالم به تو بینیم و نبینیم تو را...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و پنج
06':23''
5317 2
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و پنج
کانال :
با سرمشقی دیگر از استاد و شعر زیبای حافظ همراه میشویم... بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن....
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و چهار
06':31''
5547 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و چهار
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و یادگیری نکات زیبای کتابت اتصالات حرف ر به الف تو را من چشم در راهم شباهنگام
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
07':02''
2820 3
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری همراه میشویم ... خوش گرفتی از من بیدل سراغ ، یاد من کن تا سوزد این چراغ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
04':51''
7926 5
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای سعدی همراه میشویم ...مقدور من سریست که در پایت افکنم ، گر زان که التفات بدین مختصر کنی...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و یک
05':16''
8603 8
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و یک
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای استاد باستانی پاریزی همراه میشویم، یاد آن شب که صبا در ره ما گل میریخت...بر سر ما ز در و بام و هوا گل می ریخت...