خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
11':32''
10679 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ... گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
04':50''
5746 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری...به گلبانگ عید، گل سرخ شادی دمید، گل روی یاران خوش است، شکست غم روزگاران خوش است...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و نه
06':39''
7566 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و نه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ و یادگیری نکات زیبای مفردات "و" و "ن" ، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هشت
10':20''
5429 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هشت
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد و نکات زیبای خوشنویسی...چون آینه، چشم و دل، نگاهیم، آیینه ی روی صبحگاهیم ، تاج سر آفتابی ای عشق،  دریاب که بی تو خاک راهیم...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هفت
06':27''
8451 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و هفت
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و یادگیری نکات زیبای کتابت اتصالات حرف "ف" ... فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و شش
07':04''
9515 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و شش
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد وشعر زیبای مولانا ... ای دوست، به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را، در مذهب عاشقی روا نیست که ما، عالم به تو بینیم و نبینیم تو را...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و پنج
06':23''
4560 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و پنج
کانال :
با سرمشقی دیگر از استاد و شعر زیبای حافظ همراه میشویم... بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن....
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و چهار
06':31''
4686 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و چهار
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و یادگیری نکات زیبای کتابت اتصالات حرف ر به الف تو را من چشم در راهم شباهنگام
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
07':02''
2658 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و سه
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری همراه میشویم ... خوش گرفتی از من بیدل سراغ ، یاد من کن تا سوزد این چراغ...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
04':51''
7011 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای سعدی  همراه میشویم ...مقدور من سریست که در پایت افکنم ، گر زان که التفات بدین مختصر کنی...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و یک
05':16''
6697 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و یک
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای استاد باستانی پاریزی همراه میشویم، یاد آن شب که صبا در ره ما گل میریخت...بر سر ما ز در و بام و هوا گل می ریخت...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت
06':48''
16217 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت
کانال :
سر مشق دیگری از مولانا با قلم زرین استاد...برگ کاهم پیش تو ای تند باد، من چه دانم تا کجا خواهم فتاد...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و نه
04':38''
5364 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و نه
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای حافظ همراه میشویم...معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است و بدین قصه اش دراز کنید...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و هشت
05':19''
5287 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و هشت
کانال :
آموزش سرمشق ای از مولانا ،بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود... به قلم زرین استاد.
خطاطی
15':53''
25242 0
خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش خط با خودکار
11':24''
83830 0
آموزش خط با خودکار
کانال :
آموزش خطاطی با خودکار توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش خطاطی
16':12''
21373 0
آموزش خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خطاطی با انگشتان دست
13':49''
5539 0
خطاطی با انگشتان دست
کانال :
هنر خطاطی با دست توسط خانم جنتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و هفتم
12':41''
4288 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و هفتم
کانال :
حسرت نبرم به خواب آن مرداب...که آرام درون دشت شب خفته است...دریا یم و نیست باکم از طوفان....دریاهمه عمر خوابش آشفته است
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
13':28''
3787 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
کانال :
در نهان خانه ی جانم گل یاد تو درخشید......باغ صد خاطره خندید.......عطر صد خاطره پیچید......
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و پنجم
14':14''
4271 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و پنجم
کانال :
ای نام تو بهترین سرآغاز ....بی نام تو نامه کی کنم باز......همراه می شویم با استاد با نکاتی در باب اتصالات حرف لام