خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خطاطی 6
07':54''
3230 0
خطاطی 6
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی5
10':40''
2719 0
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 4
10':07''
2997 0
خطاطی 4
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خوشنویسی کاربردی
07':08''
5565 0
خوشنویسی کاربردی
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی کاربردی با قلم خودکاری توسط آقای پرویز نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش خط تحریری
14':35''
17128 0
آموزش خط تحریری
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 3
07':54''
4490 0
خطاطی 3
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 2
08':13''
2320 0
خطاطی 2
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه می گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی
09':11''
2636 0
خطاطی
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
لچک گذاری متن خوشنویسی
05':35''
15226 0
لچک گذاری متن خوشنویسی
کانال :
هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با آموزش لچک گذاری یا متن و حاشیه با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تذهیب (2)
06':03''
34666 0
تذهیب (2)
کانال :
آموزش هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تذهیب (1)
06':37''
19742 0
تذهیب (1)
کانال :
معرفی هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
شناخت و روش تراشیدن قلم نی
07':45''
143681 0
شناخت و روش تراشیدن قلم نی
کانال :
همراه میشویم با استاد و نکاتی مهم درباره انتخاب بهترین نوع قلم و روش تراشیدن قلم های مختلف.
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و چهار
09':33''
25929 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و چهار
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای حافظ ... فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم, بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم...
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و سه
07':00''
12347 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و سه
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای رودکی ... بوی جوی مولیان آید همی...  یاد یار مهربان آید همی...
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و دو
09':51''
11112 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و دو
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای خیام ... ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم, وین یکدم عمر را غنیمت شمریم...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و یک
12':33''
7100 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و یک
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای رهی معیری ... چون زلف توام جانا ، در عین پریشانی. چون بادِ سحرگاهم ، در بی سر و سامانی. من خاکم و من گَردم ، من اشکم و من دردم. تو مهری وتو نوری ، تو عشقی و تو جانی...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد
08':45''
6709 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای خیام ، برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران ... 
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و نه
06':09''
14845 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و نه
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات مفردات و اتصالات حروف ح ، ج ، چ ، خ .
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
14':33''
13175 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هشت
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای حافظ، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید, گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
05':49''
7689 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و هفت
کانال :
همراه میشویم با استاد و آموزش نکات زیبای اتصالات حرف "ص"
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و شش
05':53''
17925 0
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و شش
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ...الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها،  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها ...