خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
00':56''
23119 0
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
کانال :
برترین ها/ در این ویدیو طرز ساخت پنکه رنگین کمانی را برایتان آورده ایم.
خطاطی خط تحریر
12':33''
8818 0
خطاطی خط تحریر
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی خطاطی خط تحریر روزانه توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش حروف ح ج ف ق
13':21''
24544 3
آموزش حروف ح ج ف ق
کانال :
آموزش آموزش حروف ح ج ف ق با حضور آقای نجف زاده در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش حرف کاف
10':06''
10918 0
آموزش حرف کاف
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی، حرف کاف توسط آقای پرویز نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 7
08':52''
6941 3
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 7
07':09''
5399 5
خطاطی 7
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 6
07':54''
3367 6
خطاطی 6
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی5
10':40''
2760 3
خطاطی5
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی 4
10':07''
3114 0
خطاطی 4
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خوشنویسی کاربردی
07':08''
5827 2
خوشنویسی کاربردی
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی کاربردی با قلم خودکاری توسط آقای پرویز نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش خط تحریری
14':35''
18584 10
آموزش خط تحریری
کانال :
آموزش خط تحریری با حضور آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 3
07':54''
4946 6
خطاطی 3
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی 2
08':13''
2370 5
خطاطی 2
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه می گردیم از شبکه پنج سیما
خطاطی
09':11''
2849 8
خطاطی
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
لچک گذاری متن خوشنویسی
05':35''
16748 8
لچک گذاری متن خوشنویسی
کانال :
هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با آموزش لچک گذاری یا متن و حاشیه با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تذهیب (2)
06':03''
38667 5
تذهیب (2)
کانال :
آموزش هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تذهیب (1)
06':37''
21173 6
تذهیب (1)
کانال :
معرفی هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
شناخت و روش تراشیدن قلم نی
07':45''
165879 20
شناخت و روش تراشیدن قلم نی
کانال :
همراه میشویم با استاد و نکاتی مهم درباره انتخاب بهترین نوع قلم و روش تراشیدن قلم های مختلف.
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و چهار
09':33''
29394 22
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و چهار
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای حافظ ... فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم, بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم...
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و سه
07':00''
13834 7
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و سه
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای رودکی ... بوی جوی مولیان آید همی... یاد یار مهربان آید همی...
	آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و دو
09':51''
12510 10
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هشتاد و دو
کانال :
همراه میشویم با استاد و شعر زیبای خیام ... ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم, وین یکدم عمر را غنیمت شمریم...