خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خوشنویسی
10':25''
1152 0
خوشنویسی
کانال :
آموزش خوشنویسی  توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما
خط تحریری7/آقای خانی
11':47''
5579 0
خط تحریری7/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف میم حاء و عین با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط تحریری6/آقای خانی
11':02''
4961 0
خط تحریری6/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف سین وصاد و ط با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط تحریری5/آقای خانی
09':26''
3027 0
خط تحریری5/آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار و آموزش حرف ف و قاف با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
حروف دوائری
11':53''
2544 0
حروف دوائری
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک (حروف دوائری)
خط تحریری4 /آقای خانی
13':09''
3892 0
خط تحریری4 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط تحریری3 /آقای خانی
11':56''
10112 0
خط تحریری3 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط تحریری2 /آقای خانی
10':18''
3139 0
خط تحریری2 /آقای خانی
کانال :
ادامه آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خط تحریری1 /آقای خانی
09':37''
4716 0
خط تحریری1 /آقای خانی
کانال :
آموزش خط تحریری با خودکار با حضور آقای خانی در بخش هنری برنامه سیمای  خانواده از شبکه یک
خوشنویسی روی پارچه
07':39''
24671 0
خوشنویسی روی پارچه
کانال :
آموزش نقاشی روی پارچه با تکنیک خوشنویسی و خطاطی توسط خانم تبریزی در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک
نکات خوشنویسی
09':16''
11536 0
نکات خوشنویسی
کانال :
آموزش نکات خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
نوشتن "ع" وسط در خطاطی
12':44''
37506 0
نوشتن "ع" وسط در خطاطی
کانال :
آموزش نوشتن " ع " وسط در هنر خوشنویسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
آموزش خطاطی برای چپ دست ها
10':57''
21596 0
آموزش خطاطی برای چپ دست ها
کانال :
آموزش خطاطی برای چپ دست ها توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
حرف "م "
02':28''
16928 0
حرف "م "
کانال :
آموزش نوشتن حرف میم توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی (تراشیدن قلم)
07':02''
20096 0
خطاطی (تراشیدن قلم)
کانال :
آموزش تراشیدن قلم توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
خطاطی
24':17''
22968 0
خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج
سیاه مشق
08':33''
11370 0
سیاه مشق
کانال :
آموزش سیاه مشق توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
خط نقاشی
06':41''
12029 0
خط نقاشی
کانال :
آموزش خط نقاسی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
00':56''
15088 0
پنکه هایتان را رنگین کمانی کنید
کانال :
برترین ها/ در این ویدیو طرز ساخت پنکه رنگین کمانی را برایتان آورده ایم.
خطاطی خط تحریر
12':33''
8586 0
خطاطی خط تحریر
کانال :
آموزش هنری خوشنویسی خطاطی خط تحریر روزانه توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش حروف ح ج ف ق
13':21''
22703 0
آموزش حروف ح ج ف ق
کانال :
آموزش آموزش حروف ح ج ف ق با حضور آقای نجف زاده در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما