خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش تراش صحیح  قلم نی
05':26''
326 0
آموزش تراش صحیح قلم نی
کانال :
همه نکات و فوت و فن های تراش درست قلم نی خوشنویسی
شعر بیان قلم  خطاطی | سلطان علی مشهدی
00':45''
235 0
شعر بیان قلم خطاطی | سلطان علی مشهدی
کانال :
شعر مشهور بیان قلم از استاد سلطان علی مشهدی که به توصیف قلم خوشنویسی خوب و ممتاز می پردازد.
آموزش خوشنویسی توسط آقای لک
18':19''
978 0
آموزش خوشنویسی توسط آقای لک
کانال :
آموزش خطاطی آقای لک مربی خوشنویسی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/6/9
تدریس حرف ه دو چشم خوشنویسی با خودکار | فراهانی
08':37''
4473 1
تدریس حرف ه دو چشم خوشنویسی با خودکار | فراهانی
کانال :
آموزش تدریس حرف ه دو چشم در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/4/9
آموزش حروف ج چ ح خ
09':03''
5710 0
آموزش حروف ج چ ح خ
کانال :
آموزش حروف ج چ ح خ در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/3/19 .
آموزش دندانه ها در خوشنویسی
10':44''
4127 0
آموزش دندانه ها در خوشنویسی
کانال :
آموزش دندانه ها در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما تاریخ 99/3/12 .
آموزش کشیده ها در خوشنویسی
09':58''
5536 2
آموزش کشیده ها در خوشنویسی
کانال :
آموزش کشیده های کمانی در خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
09':58''
2603 2
تدریس دوایر خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حروف دوایر خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
12':30''
4182 2
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما ..
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار
14':39''
6971 5
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار
کانال :
نکات ابتدایی خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار .
آموزش دستخط آسان با خودکار
06':59''
3212 1
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
10':51''
3726 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .