خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش تراش صحیح  قلم نی
05':26''
326 0
آموزش تراش صحیح قلم نی
کانال :
همه نکات و فوت و فن های تراش درست قلم نی خوشنویسی
شعر بیان قلم  خطاطی | سلطان علی مشهدی
00':45''
235 0
شعر بیان قلم خطاطی | سلطان علی مشهدی
کانال :
شعر مشهور بیان قلم از استاد سلطان علی مشهدی که به توصیف قلم خوشنویسی خوب و ممتاز می پردازد.