کشتی آزادی ایران

جستجو

کشتی آزادی ایران

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سرنوشت کشتی امداد رسانی ایران به مردم غزه 1
10':14''
1001 0
سرنوشت کشتی امداد رسانی ایران به مردم غزه 1
کانال :
قسمت اول از مستندی دیدنی درمورد جزئیات سفر کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ایران به مردم ستمدیده غزه و کارشکنی های صهیونیست ها در مسیر
سرنوشت کشتی امداد رسانی ایران به مردم غزه 2
10':06''
1276 2
سرنوشت کشتی امداد رسانی ایران به مردم غزه 2
کانال :
قسمت دوم از مستندی دیدنی درمورد جزئیات سفر کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ایران به مردم ستمدیده غزه و کارشکنی های صهیونیست ها در مسیر .