پل خواجو

جستجو

پل خواجو

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند پل خواجو (1)
12':15''
21006 3
مستند پل خواجو (1)
کانال :
قسمت اول از مستندی جذاب با موضوع بررسی آسیب شناسانه مرمت پل تاریخی خواجو در اصفهان .
مستند پل خواجو (2)
12':12''
7060 1
مستند پل خواجو (2)
کانال :
قسمت دوم از مستندی جذاب با موضوع بررسی آسیب شناسانه مرمت پل تاریخی خواجو در اصفهان .