میزگرد سینمایی

جستجو

میزگرد سینمایی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سینمای آرمانی و جامعه
14':32''
3796 0
سینمای آرمانی و جامعه
کانال :
بخش اول از مناظره ای داغ و پرمحتوا با حضور دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم» در بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه؛ برگرفته از برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391. 
سهم اقشار در سوژهای سینمای ایران
14':01''
2110 0
سهم اقشار در سوژهای سینمای ایران
کانال :
نقدی برنسبت سهم اقشار مختلف جامعه در سوژه های فیلم های سینمایی ایران، در بخش دوم از مناظره ای جذاب و پرمحتوا با حضور دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم»؛ برگرفته از برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391.
سینما و واقعیت های جامعه
14':32''
2889 0
سینما و واقعیت های جامعه
کانال :
سومین بخش از مناظره دکتر« صادق کوشکی» و «علی معلم» درادامه بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه و خانواده ایرانی.
هنرمند متاثر یا تاثیرگذار؟!
13':16''
1404 0
هنرمند متاثر یا تاثیرگذار؟!
کانال :
ادامه بررسی آسیب شناسانه سینمای سی سال اخیر در انتخاب سوژه های سینمایی و نسبت آن با واقعیت جامعه، همراه با ذکر دلایل این آسیب، و نقش هنرمند در این مسیر، در چهارمین بخش از مناظره دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم»؛ در برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391.
سینمای جدا از جامعه
13':08''
3621 0
سینمای جدا از جامعه
کانال :
بخش پنجم از مناظره دکتر « صادق کوشکی» و «علی معلم» درادامه بررسی آسیب شناسانه سوژه های سینمایی در سی سال اخیر و نسبت آن با واقعیت های جامعه؛ برنامه « هفت»، 25 فروردین 1391. 
راههای ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(3)
00':00''
2501 0
راههای ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(3)
کانال :
بخش سوم از جلسه سوم « میزگرد سینمایی » در ادامه ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح کیفی آثار نمایشی داخلی از زبان جمعی از مسئولین و تولید کنندگان سینما و تلویزیون به مدت 14:20
راه‏های ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(2)
00':00''
1088 0
راه‏های ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(2)
کانال :
بخش دوم از جلسه سوم « میزگرد سینمایی » در ادامه ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح کیفی آثار نمایشی داخلی از زبان جمعی از مسئولین و تولید کنندگان سینما و تلویزیون به مدت 14:12
را های ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(1)
00':00''
870 0
را های ارتقاء کیفی آثار نمایشی داخلی(1)
کانال :
بخش اول از جلسه سوم « میزگرد سینمایی » در ادامه مباحث جلسات گذشته در بررسی نقاط ضعف و قوت سریال های نمایشی سینما و تلویزیون ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح کیفی آثار داخلی و ... به مدت 14:06
آثار نمایشی داخلی، قوت ها و ضعف ها(3)
00':00''
897 0
آثار نمایشی داخلی، قوت ها و ضعف ها(3)
کانال :
بخش سوم ازجلسه دوم برنامه تلویزیونی « میزگرد سینمایی » با حضور نادر طالب زاده، مسعود ده نمکی و ... در ادامه بررسی نقاط ضعف و قوت آثار نمایشی سینما و تلویزیون و دلایل محدودیت در سوژه های دراماتیک به مدت 14:05
آثار نمایشی داخلی، قوت‏ها و ضعف‏ها(2)
00':00''
921 0
آثار نمایشی داخلی، قوت‏ها و ضعف‏ها(2)
کانال :
بخش دوم ازجلسه دوم « میزگرد سینمایی » در ادامه بررسی نقاط ضعف و قوت آثار نمایشی سینما و تلویزیون و دلایل محدودیت در سوژه های دراماتیک و ... به مدت 13:40
آثار نمایشی داخلی، قوت ها و ضعف ها(1)
00':00''
963 0
آثار نمایشی داخلی، قوت ها و ضعف ها(1)
کانال :
بخش اول از جلسه دوم برنامه تلویزیونی « میزگرد سینمایی » با حضور نادر طالب زاده، مسعود ده نمکی و ... در ادامه بررسی نقاط ضعف و قوت آثار نمایشی سینما و تلویزیون و دلایل محدودیت در سوژه های دراماتیک و تطبیق آن بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به مدت 13:04
راه های مقابله با هجوم رسانه های بیگانه
00':00''
1237 0
راه های مقابله با هجوم رسانه های بیگانه
کانال :
بخش سوم از جلسه اول « میزگرد سینمایی » در ادامه ارائه راهکارهایی برای مبارزه متقابل با هجوم رسانه ها و مجموعه های نمایشی استراتژیک بیگانه بر مردم ایران و راه های ارتقاء سطح کیفی مجموعه های نمایشی داخلی به مدت 13:33
هجوم رسانه ها، دلایل و راهکارها
00':00''
786 0
هجوم رسانه ها، دلایل و راهکارها
کانال :
بخش دوم ازجلسه اول برنامه تلویزیونی « میزگرد سینمایی » با موضوع بررسی نقاط ضعف و قوت سریال ها و فیلم های نمایشی سینما و تلویزیون و علت یابی هجوم رسانه های بیگانه بر ایران و ارائه راهکارهایی برای مبارزه متقابل با آنها به مدت 13:57
دلایل اهمیت آثار نمایشی در عصر حاضر
00':00''
954 0
دلایل اهمیت آثار نمایشی در عصر حاضر
کانال :
بخش اول از جلسه اول برنامه تلویزیونی « میزگرد سینمایی » با حضور نادر طالب‏زاده، مسعود ده نمکی و ... با موضوع بررسی نقاط ضعف و قوت سریال ها و فیلم های نمایشی سینما و تلویزیون( دراین قسمت به بررسی دلایل اهمیت مجموعه های نمایشی در عصر حاضر پرداخته می شود ) به مدت 13:21