عکاسی

جستجو

عکاسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
عکاسی زیبا
08':33''
99 0
عکاسی زیبا
کانال :
آموزش هنری عکاسی، چطور یک عکس قشنگ بگیریم توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تشخیص حد نور در عکاسی
13':20''
69 0
تشخیص حد نور در عکاسی
کانال :
آموزش هنری عکاسی تشخیص حد نور در عکاسی توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
سوژه متحرک در عکاسی
11':25''
84 0
سوژه متحرک در عکاسی
کانال :
آموزش هنری عکاسی، سوژه متحرک در عکاسی توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر مهر از شبکه جام جم
عکاسی خیابانی با موبایل
15':45''
1257 0
عکاسی خیابانی با موبایل
کانال :
آموزش هنری عکاسی، عکاسی خیابانی با موبایل توسط آقای امید محمدنژاد در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
گرفتن سلف یا پرتره با گوشی همراه
07':23''
738 0
گرفتن سلف یا پرتره با گوشی همراه
کانال :
آموزش گرفتن عکس با موبایل، گرفتن سلفی یا پرتره توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
عکاسی کاربردی با موبایل
11':33''
958 0
عکاسی کاربردی با موبایل
کانال :
آموزش هنری نکات کاربردی عکاسی با موبایل توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
عکاسی با یک چشم!
13':50''
2019 0
عکاسی با یک چشم!
کانال :
آموزش هنری نکات کاربردی عکاسی با موبایل توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آشنایی با ابزار وضوح تصویری موبایل
12':03''
2225 0
آشنایی با ابزار وضوح تصویری موبایل
کانال :
آموزش هنری عکاسی با موبایل، آشنایی با ابزار وضوح تصویری موبایل توسط آقای امید محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شکبه جام جم
زیبایی شناسی در عکاسی با موبایل
09':04''
2617 0
زیبایی شناسی در عکاسی با موبایل
کانال :
آموزش هنری عکاسی، تکنیک عکاسی با موبایل، زیبایی شناسی توسط آقای امید محمد نژاد  در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک عکاسی با موبایل 5
11':22''
7391 0
تکنیک عکاسی با موبایل 5
کانال :
آموزش هنری تکنیک عکاسی با موبایل توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک عکاسی با موبایل4
09':12''
7203 0
تکنیک عکاسی با موبایل4
کانال :
آموزش هنری تکنیک عکاسی با موبایل توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک عکاسی با موبایل 3
07':45''
2728 0
تکنیک عکاسی با موبایل 3
کانال :
آموزش هنری تکنیک عکاسی با موبایل توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک عکاسی با موبایل 2
10':33''
3833 0
تکنیک عکاسی با موبایل 2
کانال :
آموزش هنری تکنیک عکاسی با موبایل توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
تکنیک عکاسی با موبایل
08':00''
4521 0
تکنیک عکاسی با موبایل
کانال :
آموزش هنری تکنیک عکاسی با موبایل توسط آقای محمدنژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آموزش عکاسی با گوشی _ 1
08':17''
2476 0
آموزش عکاسی با گوشی _ 1
کانال :
 آموزش عکاسی با گوشی توسط آقای محمد نژاد در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم.
عکاسی 3
09':29''
914 0
عکاسی 3
کانال :
آموزش هنری عکاسی توسط آقای بزرگ زادگان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آموزش عکاسی (8)
11':53''
825 0
آموزش عکاسی (8)
کانال :
آموزش عکاسی توسط آقای عارف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (جلسه هشتم)
آموزش عکاسی 2
08':09''
1277 0
آموزش عکاسی 2
کانال :
آموزش هنری عکاسی توسط آقای بزرگ زادگان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آموزش عکاسی (7)
11':15''
706 0
آموزش عکاسی (7)
کانال :
آموزش عکاسی توسط آقای عارف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (جلسه هفتم)
آموزش عکاسی
09':21''
2035 0
آموزش عکاسی
کانال :
آموزش هنری عکاسی توسط آقای بزرگ زادگان در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما
آموزش عکاسی (6)
08':01''
745 0
آموزش عکاسی (6)
کانال :
آموزش عکاسی توسط آقای عارف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس (جلسه ششم)