خیاطی

جستجو

خیاطی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دوخت مانتو مجلسی
16':48''
13166 0
دوخت مانتو مجلسی
کانال :
آموزش دوخت مانتو مجلسی توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت ردا
06':17''
15170 0
دوخت ردا
کانال :
آموزش دوخت ردا توسط خانم عابدی در بخش هنری به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت جیب های دیواره دار
10':22''
14973 0
دوخت جیب های دیواره دار
کانال :
 آموزش دوخت جیب های دیواره دار در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت ردا
08':16''
28983 0
دوخت ردا
کانال :
ادامه آموزش دوخت ردا توسط خانم عابدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت ردا
10':14''
56778 0
دوخت ردا
کانال :
 آموزش دوخت ردا توسط خانم عابدی
ادامه آموزش دوخت بالا تنه لباس
11':41''
80526 0
ادامه آموزش دوخت بالا تنه لباس
کانال :
 ادامه آموزش دوخت بالا تنه لباس توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ضخیم دوزی
09':15''
47890 0
ضخیم دوزی
کانال :
آشنایی با مهارت ضخیم دوزی در برنامه فوت و فن شبکه آموزش سیما .
آموزش دوخت بالا تنه لباس
08':52''
41499 0
آموزش دوخت بالا تنه لباس
کانال :
آموزش دوخت بالا تنه لباس توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت پیراهن زنانه
13':57''
60598 0
دوخت پیراهن زنانه
کانال :
آموزش دوخت پیراهن زنانه توسط خانم فرزان در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
پاپوش و جوراب مردانه
11':33''
50525 0
پاپوش و جوراب مردانه
کانال :
آموزش پا پوش و جوراب مردانه توسط خانم خیابانی در بخش هنری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دوخت دامن
13':11''
43964 0
آموزش دوخت دامن
کانال :
آموزش دوخت دامن توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
کیف گرم نگهدارنده غذا
11':58''
42248 0
کیف گرم نگهدارنده غذا
کانال :
آموزش کیف گرم نگهدارنده غذا توسط خانم جعفرپیشه در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
اگر دکمه پیراهن شما جدا شد سریع ترین روش تعمیر چیست؟
00':54''
8489 0
اگر دکمه پیراهن شما جدا شد سریع ترین روش تعمیر چیست؟
کانال :
اگر دکمه پیراهن شما جدا شد سریع ترین روش تعمیر چیست؟
انتقال به پارچه و برش دامن شلواری
11':02''
299540 0
انتقال به پارچه و برش دامن شلواری
کانال :
دوخت دامن شلواری انتقال به پارچه و برش توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
دوخت سرویس آشپزخانه
06':44''
274860 0
دوخت سرویس آشپزخانه
کانال :
آموزش شماره دوزی دوخت سرویس آشپزخانه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت سبد سبزی
08':53''
196513 0
دوخت سبد سبزی
کانال :
آموزش دوخت سبد سبزی توسط خانم بردبار در بخش هنری برنامه کاشانه مهر شبکه فارس .
دوخت دامن شلواری
10':44''
118151 0
دوخت دامن شلواری
کانال :
آموزش دوخت دامن شلواری توسط خانم بزرگی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .
ساسون سرشانه
10':01''
102631 0
ساسون سرشانه
کانال :
تکنیک رد کردن ساسون سرشانه در الگوهای بالاتنه در روش مولر توسط خانم زرگر در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت دوبل دم دست
08':36''
51162 0
دوخت دوبل دم دست
کانال :
آموزش دوخت دوبل دم دست توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
12':23''
18749 0
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی
کانال :
آشنایی با دوخت چرخ خیاطی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی
08':30''
15350 0
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی
کانال :
نصب دینام روی چرخ خیاطی دستی توسط استاد علیرضا قاسمی راوندی در بخش هنری برنامه تصویر زندگی شبکه دوم سیما .