سیاسی

جستجو

سیاسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ترامپ ناکام در اصلاحات اقتصادی
02':10''
641 0
ترامپ ناکام در اصلاحات اقتصادی
کانال :
ترامپ ناکام در اصلاحات اقتصادی