سیاسی

جستجو

سیاسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نماینده پیشین دومای روسیه: ما باید از ایران یاد بگیریم
00':54''
0 0
نماینده پیشین دومای روسیه: ما باید از ایران یاد بگیریم
کانال :
ما روس ها باید مقابله با انگلیس و امریکا را از ایران یاد بگیریم