سیاسی

جستجو

سیاسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
فیدل کاسترو کیست و چه کرد؟ برنامه تاریخچه
03':24''
0 0
فیدل کاسترو کیست و چه کرد؟ برنامه تاریخچه
کانال :
ماجرای تاریخی رهبری فیدل کاسترو بر کشور کوبا و دشمنی آمریکا با او.