سیاسی

جستجو

سیاسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی اینگونه است...
00':00''
3052 3
شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی اینگونه است...
کانال :
گزارشی دیدنی درباره شخصیت هاشمی رفسنجانی دراین گزارش به سراغ شخصیت های مختلف سیاسی روزنامه نگاران و مسئولان حزبهای مختلف رفته تا نظر آنها را در رابطه با اعمال و رفتار آقای هاشمی در دوره مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن نیز جویا شویم همچنین در این گزارش