فینال 89

جستجو

فینال 89

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
کشیدن واگنهای قطار
06':54''
101197 0
کشیدن واگنهای قطار
کانال :
اولین آیتم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین ، کشیدن واگنهای قطار 15 تنی . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .
گوی های سنگی
07':48''
62475 0
گوی های سنگی
کانال :
آیتم دوم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین سال 89 ، بلند کردن 6 گوی سنگی است که ... . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .
حمل الوار
06':26''
30763 0
حمل الوار
کانال :
آیتم سوم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین سال 89 ، حمل الوار 360 کیلو گرمی به مسافت 30 متر است ، حداکثر زمان هر شرکت کننده 60 ثانیه می باشد . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .
پلکان قدرت
09':21''
37619 0
پلکان قدرت
کانال :
آیتم چهار از مرحله فینال قوی ترین مردان ایران سال 89 . بالا بردن سه وزنه 230 ، 250 و 270 کیلوگرمی به بالای پلکان . شرکت کنندگان : روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .
نگه داشتن دو ستون سنگی
05':15''
29986 0
نگه داشتن دو ستون سنگی
کانال :
آخرین آیتم مرحله فینال مسابقات مردان آهنین سال 89 ، نگه داشتن دو ستون سنگی که وزن آن 600 کیلوگرم است . شرکت کنندگان روح الله داداشی ، مسلم دارابی ، محراب فاطمی ، محمد محمدی ، علیرضا قرایی ، علی اسماعیلی ، محسن آخوندی ، مهرداد باجلان .
قوی ترین مرد سال 89 ایران
06':57''
161834 0
قوی ترین مرد سال 89 ایران
کانال :
مراسم اهداء جوایز به نفرات برتر قویترین مردان ایران به همرا ه معرفی مرد اخلاق این دوره از مسابقات . این دوره از مسابقات با قهرمانی روح الله داداشی همراه بود .