تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
00':00''
1542 0
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرای نمایش - گروه پایتخت - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
00':00''
1872 0
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - اجرای نمایش - گروه دو دلقک و نصفی - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | نقالی
00':00''
3195 0
عصر جدید 23 | نقالی
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - نقالی - نیوشا ارزنده - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | اجرای حرکات نمایشی
00':00''
3029 0
عصر جدید 23 | اجرای حرکات نمایشی
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - اجرای حرکات نمایشی - علی قامتی و محمد امین صدر - 25 فروردین 1398
عصر جدید 22 | حرکات نمایشی
00':00''
3181 0
عصر جدید 22 | حرکات نمایشی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - حرکات نمایشی - سید مجتبی آل علی - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | اجرای آتش گردانی
00':00''
5130 0
عصر جدید 22 | اجرای آتش گردانی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - اجرای آتش گردانی - حامد میر مطهری به همراه گروه - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | خوانندگی
00':00''
3992 0
عصر جدید 22 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - خوانندگی - مهرداد داود آبادی - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | شعبده بازی
00':00''
2707 0
عصر جدید 22 | شعبده بازی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - شعبده بازی - ابوالفضل مرادی - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | اجرای گروه نقاشی
00':00''
4440 0
عصر جدید 22 | اجرای گروه نقاشی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - اجرای گروه نقاشی پرواز سایه ها - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | خوانندگی
00':00''
1289 0
عصر جدید 22 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - خوانندگی - محمد جواد لطفی - 18 فروردین 1398
عصر جدید 22 | اجرای پانتومیم
00':00''
657 0
عصر جدید 22 | اجرای پانتومیم
کانال :
شب بیست و دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - اجرای پانتومیم - حامد نصرآبادی - 18 فروردین 1398
عصر جدید 21 | خوانندگی
08':44''
4001 0
عصر جدید 21 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - خوانندگی - رضا ارمندپیشه - 17 فروردین 1398
عصر جدید 21 | اجرای تئاتر
16':06''
4506 0
عصر جدید 21 | اجرای تئاتر
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - اجرای تئاتر - فاطمه رادمنش - 17 فروردین 1398
عصر جدید 21 | گروه بدلکاری اکشن یزد
14':15''
2557 0
عصر جدید 21 | گروه بدلکاری اکشن یزد
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرای گروه بدلکاری اکشن یزد - 17 فروردین 1398
عصر جدید 21 | استندآپ کمدی
10':01''
1779 0
عصر جدید 21 | استندآپ کمدی
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - استندآپ کمدی - مجید چیت ساز - 17 فروردین 1398
عصر جدید 21 | خوانندگی
07':02''
1716 0
عصر جدید 21 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - خوانندگی - بردیا رهنورد - 17 فروردین 1398
عصر جدید 21 | اجرای حرکات نمایشی
00':00''
2111 0
عصر جدید 21 | اجرای حرکات نمایشی
کانال :
شب بیست و یکم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - اجرای حرکات نمایشی - پیمان حیدری همراه با گروه - 17 فروردین 1398
عصر جدید 20 | اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه و موتور
11':32''
12301 0
عصر جدید 20 | اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه و موتور
کانال :
شب بیستم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه و موتور - سامان قنبری و میلاد ناصری - 14 فروردین 1398
عصر جدید 20 | تقلید صدا
10':58''
6494 0
عصر جدید 20 | تقلید صدا
کانال :
شب بیستم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - آموزش حروف الفبا با تقلید صدای شخصیت های کارتونی - رضا عبدی دزفولی - 14 فروردین 1398
عصر جدید 20 | استندآپ کمدی
12':32''
2829 0
عصر جدید 20 | استندآپ کمدی
کانال :
شب بیستم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - استندآپ کمدی - محمد هادی درویشی - 14 فروردین 1398
عصر جدید 20 | اجرای نمایش
12':23''
1488 0
عصر جدید 20 | اجرای نمایش
کانال :
شب بیستم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرای نمایش - عباده امین به همراه گروه - 14 فروردین 1398