تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
باشگاه مهارت عصر جدید | استندآپ کمدی
03':27''
1294 0
باشگاه مهارت عصر جدید | استندآپ کمدی
کانال :
باشگاه مهارت عصرجدید برای راه یافتگان به بخش مهارت آموزی برای شرکت کنندگان استندآپ کمدی که از نکات و تجربیات امیرکربلایی زاده استفاده شد .
عصر جدید 25 | اجرای گروه دومینو
11':12''
6449 0
عصر جدید 25 | اجرای گروه دومینو
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - اجرای گروه دومینو - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | نقاشی خط
09':45''
2472 0
عصر جدید 25 | نقاشی خط
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - نقاشی خط - مهسا خراسانی - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | اجرای حرکات نمایشی
08':25''
1644 0
عصر جدید 25 | اجرای حرکات نمایشی
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - اجرای حرکات نمایشی - علی میرچناری همراه با گروه - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | ثبت 10 رکورد همزمان
12':36''
3131 0
عصر جدید 25 | ثبت 10 رکورد همزمان
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - بخش ویژه - ثبت 10 رکورد همزمان - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | نمایش شگفت انگیز شلاق
16':11''
8359 0
عصر جدید 25 | نمایش شگفت انگیز شلاق
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - نمایش شگفت انگیز شلاق - اجرای گروه سربازان وطن - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | خوانندگی
07':30''
1298 0
عصر جدید 25 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - خوانندگی -  امیربهرام کاویانپور - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | استندآپ کمدی
09':48''
6227 0
عصر جدید 25 | استندآپ کمدی
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - استندآپ کمدی -  عارفه عسگری - 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 25 | فری استایل
09':35''
1955 0
عصر جدید 25 | فری استایل
کانال :
شب بیست و پنجم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - فری استایل -  احمدرضا فلسفی- 8 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | عروسک گردانی
11':52''
7799 0
عصر جدید 24 | عروسک گردانی
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - عروسک گردانی - شکوفه عزیزی - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | شعبده بازی
12':43''
6270 0
عصر جدید 24 | شعبده بازی
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - شعبده بازی - سید مصطفی فراهانی همراه با گروه - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | خوانندگی
12':43''
6988 0
عصر جدید 24 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - خوانندگی - کارزان قاسمی و عبدالباسط قاسمی - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | اریگامی
13':51''
6876 0
عصر جدید 24 | اریگامی
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اریگامی - زهره بحرالعلومی - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | حرکات نمایشی با شمشیر
11':16''
3230 0
عصر جدید 24 | حرکات نمایشی با شمشیر
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - حرکات نمایشی با شمشیر - رضا پورتیمور همراه با گروه - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | سازه های ماکارانی
12':06''
1420 0
عصر جدید 24 | سازه های ماکارانی
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - اجرای گروه سازه های ماکارانی - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 24 | اجرای حرکات آکروباتیک
08':17''
1168 0
عصر جدید 24 | اجرای حرکات آکروباتیک
کانال :
شب بیست و چهارم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - اجرای حرکات آکروباتیک - سعید صالحی و یاسین افشار - 1 اردیبهشت 1398
عصر جدید 23 | تصویرسازی
00':00''
2024 0
عصر جدید 23 | تصویرسازی
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - تصویرسازی - رضا ازوجی - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | اجرای حرکات نمایشی
00':00''
1329 0
عصر جدید 23 | اجرای حرکات نمایشی
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - اجرای حرکات نمایشی - حامد نصیری- 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | خوانندگی
00':00''
6095 0
عصر جدید 23 | خوانندگی
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - خوانندگی - محمد بیک محمدی - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
00':00''
1443 0
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرای نمایش - گروه پایتخت - 25 فروردین 1398
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
00':00''
1841 0
عصر جدید 23 | اجرای نمایش
کانال :
شب بیست و سوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - اجرای نمایش - گروه دو دلقک و نصفی - 25 فروردین 1398