تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | مچ اندازی
16':46''
10411 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | مچ اندازی
کانال :
قسمت ششم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم مُچ‌اندازی مهدی عبدالوند در حرکتی ورزشی نمایشی مبارزه با سیلاب .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | آموزش با آواز
21':24''
7508 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | آموزش با آواز
کانال :
قسمت ششم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم آموزش الفبا با آواز توسط احسان قارزی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | حرکات قدرتی
16':06''
3212 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | حرکات قدرتی
کانال :
قسمت ششم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول حرکات قدرتی پیام حسن نژاد .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی با طناب
20':20''
7408 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی با طناب
کانال :
قسمت پنجم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای نمایشی با طناب توسط محمد زارع .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | اجرای تلفیقی
17':26''
2274 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | اجرای تلفیقی
کانال :
قسمت پنجم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم اجرای تلفیقی درسا بادامیان و نیوشا ارزنده .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | حرکات نمایشی با توپ
12':20''
2087 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | حرکات نمایشی با توپ
کانال :
قسمت پنجم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم حرکات نمایشی با توپ توسط احسان موسوی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی لری
13':13''
9038 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی لری
کانال :
قسمت پنجم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول خوانندگی محلی لری توسط آرمان امیدی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | حرکات نمایشی انعطاف بدن
16':00''
3677 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | حرکات نمایشی انعطاف بدن
کانال :
قسمت چهارم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای حرکات نمایشی با انعطاف بدن .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | تئاتر
21':47''
23615 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | تئاتر
کانال :
قسمت چهارم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای نمایش تئاتر فاطمه رادمنش .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی محدب مقعر
19':06''
3902 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی محدب مقعر
کانال :
قسمت چهارم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم نقاشی محدب مقعر توسط رضا ازوجی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات ورزشی با دوچرخه
15':09''
998 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات ورزشی با دوچرخه
کانال :
قسمت چهارم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای حرکات ورزشی با دوچرخه توسط نوید قاسمی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه پسران خورشید
16':51''
7218 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه پسران خورشید
کانال :
قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش چهارم اجرای گروه پسران خورشید .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | بازیگری
14':28''
5524 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | بازیگری
کانال :
قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش سوم اجرای بازیگری توسط آدرینا توشه .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | تقلید صدا
18':55''
81899 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | تقلید صدا
کانال :
قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش دوم اجرای تقلید صدا توسط مجید ترکمان .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | حرکات نمایشی با توپ
17':37''
3449 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | حرکات نمایشی با توپ
کانال :
قسمت سوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش اول حرکات نمایشی با توپ توسط علی بهبودی فر .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | تیراندازی با تفنگ بادی
21':22''
9970 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | تیراندازی با تفنگ بادی
کانال :
قسمت دوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش چهارم تیراندازی با تفنگ بادی توسط محمدمهدی حیدریان .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
17':17''
4241 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
کانال :
قسمت دوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش سوم خوانندگی توسط رضا ارمند پیشه .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | دوبله
15':47''
2970 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | دوبله
کانال :
 قسمت دوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش دوم دوبله توسط شیوا رضوی پور .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه اژدهای سرخ
16':35''
1944 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه اژدهای سرخ
کانال :
قسمت دوم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش اول اجرای گروه اژدهای سرخ .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم حرکات نمایشی با شمشیر
23':23''
1854 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم حرکات نمایشی با شمشیر
کانال :
قسمت اول مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش چهارم حرکات نمایشی با شمشیر توسط گروه ضامن آهو.
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم انجام سریع محاسبات
14':56''
719 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم انجام سریع محاسبات
کانال :
قسمت اول مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید بخش سوم انجام سریع محاسبات توسط یسرا سلیمانى 1398/02/22.