تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عصر جدید نیمه نهایی | بخش سوم | خوانندگی
17':33''
4108 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش سوم | خوانندگی
کانال :
قسمت دوم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش سوم خوانندگی توسط رضا ارمندپیشه .
عصر جدید نیمه نهایی | بخش دوم | عروسک گردانی
22':17''
8070 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش دوم | عروسک گردانی
کانال :
قسمت دوم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش دوم عروسک گردانی توسط شکوفه عزیزی .
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | پرتاب چاقو
23':42''
8169 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | پرتاب چاقو
کانال :
قسمت دوم عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش اول اجرای محمد زارع .
عصر جدید نیمه نهایی | بخش سوم | خوانندگی
21':42''
4419 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش سوم | خوانندگی
کانال :
قسمت اول عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش سوم خوانندگی پارسا خائف .
عصر جدید نیمه نهایی | بخش دوم | گروه نواندیشان
25':10''
2049 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش دوم | گروه نواندیشان
کانال :
قسمت اول عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش دوم گروه نواندیشان .
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | گروه پسران خورشید
30':01''
1421 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | گروه پسران خورشید
کانال :
قسمت اول عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش اول گروه پسران خورشید .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه کارونیا
12':55''
2881 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه کارونیا
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم  اجرای گروه کارونیا .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
22':05''
3257 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم خوانندگی رحمان تک دهقان .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه سربازان وطن
15':49''
2387 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه سربازان وطن
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای گروه سربازان وطن .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه شوک
19':56''
1167 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه شوک
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای گروه شوک .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی طناب زنی
19':03''
5378 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی طناب زنی
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای حرکات نمایشی طناب زنی توسط گروه پسران ایران .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی با شن
23':16''
5872 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی با شن
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم نقاشی با شن توسط فاطمه عبادی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | فری استایل
12':30''
3155 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | فری استایل
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم فری استایل احمدرضا فلسفی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر
23':34''
2465 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر.
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | دختران نینجا
17':14''
35837 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | دختران نینجا
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای گروه دختران نینجا .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | حرکات نمایشی
18':05''
2040 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | حرکات نمایشی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم اجرای گروه خیر و شر .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | شعبده بازی
22':41''
4724 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | شعبده بازی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم شعبده بازی سید مصطفی فراهانی به همراه گروه .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی
17':00''
1809 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول خوانندگی وحید آقاجری .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی کردی
19':29''
20199 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی کردی
کانال :
قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم خوانندگی کارزان و عبدالباسط قاسمی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | انعطاف استثنایی بدن
18':54''
3392 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | انعطاف استثنایی بدن
کانال :
 قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای زهرا بیرامی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه
22':27''
4575 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه
کانال :
قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه توسط سامان قنبری و میلاد ناصری .