تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | گروه پسران خورشید
30':01''
1299 0
عصر جدید نیمه نهایی | بخش اول | گروه پسران خورشید
کانال :
قسمت اول عصر جدید در مرحله نیمه نهایی بخش اول گروه پسران خورشید .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه کارونیا
12':55''
2636 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه کارونیا
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم  اجرای گروه کارونیا .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
22':05''
2767 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم خوانندگی رحمان تک دهقان .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه سربازان وطن
15':49''
1551 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه سربازان وطن
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای گروه سربازان وطن .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه شوک
19':56''
933 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه شوک
کانال :
قسمت پانزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای گروه شوک .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی طناب زنی
19':03''
4125 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | حرکات نمایشی طناب زنی
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای حرکات نمایشی طناب زنی توسط گروه پسران ایران .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی با شن
23':16''
5168 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | نقاشی با شن
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم نقاشی با شن توسط فاطمه عبادی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | فری استایل
12':30''
2573 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | فری استایل
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم فری استایل احمدرضا فلسفی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر
23':34''
2167 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر
کانال :
قسمت چهارده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای گروه عروسک‌های غول‌پیکر.
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | دختران نینجا
17':14''
30849 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | دختران نینجا
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای گروه دختران نینجا .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | حرکات نمایشی
18':05''
1870 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | حرکات نمایشی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم اجرای گروه خیر و شر .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | شعبده بازی
22':41''
3515 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | شعبده بازی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم شعبده بازی سید مصطفی فراهانی به همراه گروه .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی
17':00''
1649 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | خوانندگی
کانال :
قسمت سیزده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول خوانندگی وحید آقاجری .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی کردی
19':29''
11555 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | خوانندگی کردی
کانال :
قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم خوانندگی کارزان و عبدالباسط قاسمی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | انعطاف استثنایی بدن
18':54''
3193 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | انعطاف استثنایی بدن
کانال :
 قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای زهرا بیرامی .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه
22':27''
2875 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه
کانال :
قسمت دوازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای حرکات نمایشی با موتور و دوچرخه توسط سامان قنبری و میلاد ناصری . 
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه ستاره ها
15':01''
1306 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | اجرای گروه ستاره ها
کانال :
قسمت یازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم اجرای گروه ستاره ها .
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | اجرای کمدی
23':48''
6005 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش سوم | اجرای کمدی
کانال :
قسمت یازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده سوم اجرای کمدی قهوه چی علی جعفری (قمی)
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه ریکو
21':14''
1250 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش دوم | اجرای گروه ریکو
کانال :
قسمت یازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده دوم اجرای گروه ریکو .
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه برتران دومینو
16':06''
1156 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش اول | اجرای گروه برتران دومینو
کانال :
قسمت یازده مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده اول اجرای گروه برتران دومینو .
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | شعبده و بدلکاری
17':16''
6940 0
عصر جدید مرحله دوم | بخش چهارم | شعبده و بدلکاری
کانال :
قسمت دهم مرحله دوم مسابقه استعدادیابی عصرجدید شرکت کننده چهارم شعبده و بدلکاری توسط حامد کارگر .