حلبچه

جستجو

حلبچه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
روایت فتح ( حلبچه در آتش ) - قسمت دوم
09':08''
4559 3
روایت فتح ( حلبچه در آتش ) - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم از مستند روایت فتح (حلبچه در آتش) با عنوان " صبح پیروزی " . مردان الهی پیروزی رادر فتح زمین نمی دانند بلکه به فتح دلها می اندیشند . سپاه اسلام با فتح حلبچه و قلب مردم مظلوم آن پیروز شد . این حقیقت را در بخش دوم از مستند ببینید همراه با نوای گرم جاج صادق آهنگران
روایت فتح ( حلبچه در آتش ) - قسمت اول
09':46''
8297 0
روایت فتح ( حلبچه در آتش ) - قسمت اول
کانال :
قسمت اول از مستند روایت فتح (حلبچه در آتش) با عنوان در مسیر فتح ، همراه با تصاویری مستند از تلاش رزمندگان اسلام در راه فتح و پیروزی روستاهای کرد نشین اطراف حلبچه و خود حلبچه با نوای گرم حاج صادق آهنگران .
روایت فتح  ( حلبچه در آتش )- قسمت سوم
09':56''
3088 3
روایت فتح ( حلبچه در آتش )- قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم از مستند روایت فتح (حلبچه در آتش) ، رزمندگان اسلام به حلبچه می رسند و صدام که نمی تواند این حقارت را تحمل کند بر سر مردم بی گناه حلبچه بمب می بارد و آنان را آواره می کند .