دوشفنگ

جستجو

دوشفنگ

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دوش فنگ - قسمت نهم
03':00''
5568 0
دوش فنگ - قسمت نهم
کانال :
قسمت نهم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت چارلی از دست دشمن تو جنگل فرار میکنه و به یه کلبه میرسه و ... .
دوش فنگ - قسمت هشتم
03':57''
4511 0
دوش فنگ - قسمت هشتم
کانال :
قسمت هشتم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت چارلی چاپلین بوسیله ی استتار در جنگل موفق می شود از دست دشمن غول پیکرش فرار کند و پس از کش و قوس های فراوان به یک کلبه برسد .
دوش فنگ - قسمت هفتم
03':50''
4506 0
دوش فنگ - قسمت هفتم
کانال :
قسمت هفتم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت شاهد ایفای نقش زیبا و با مزه چاپلین به جای درخت در میدان جنگ هستیم .
دوش فنگ - قسمت ششم
03':31''
3514 0
دوش فنگ - قسمت ششم
کانال :
قسمت ششم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت شیرینکاری های چارلی چاپلین را در میدان جنگ رو می بینیم .
دوش فنگ - قسمت پنجم
04':04''
4557 0
دوش فنگ - قسمت پنجم
کانال :
قسمت پنجم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت ابتکار چارلی چاپلین رو در مطیع کردن فرمانده زورگو رو می بینیم .
دوش فنگ - قسمت چهارم
03':39''
3320 0
دوش فنگ - قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت چارلی بعد از پست دادن خسته کننده و طاقت فرسا نیاز به آرامش و استراحت دارد و به همین منظور می ره بخوابه ولی چی بگم چه خوابی... .
دوش فنگ - قسمت سوم
04':53''
3404 0
دوش فنگ - قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . در این قسمت پستچی در جنگ به همه بسته و نامه می دهد ولی چاپلین هیچ نامه و بسته ای ندارد ... .
دوش فنگ - قسمت دوم
04':54''
3808 0
دوش فنگ - قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم فیلم "دوش فنگ" . دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید .
دوش فنگ - قسمت اول
02':51''
11402 0
دوش فنگ - قسمت اول
کانال :
دوش فنگ یا (Shoulder Arms) فیلمی است در ژانر کوتاه ، کمدی ، جنگی به کارگردانی خود چارلین چاپلین که در 20 اکتبر 1918 عرضه گردید . چارلی چاپلین که یک سرباز ناشی است به جبهه جنگ فرستاده می شود و ... .