فیلمنامه نویسی

جستجو

فیلمنامه نویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نوشتن پرده سوم
09':09''
9385 15
نوشتن پرده سوم
کانال :
پرده سوم از ماجرایی دراماتیک که از انتهای نقطه عطف دوم تا ... ادامه دارد و شامل ... می باشد. (با آموزش استاد و نظریه پرداز سید فیلد) .
نوشتن پرده دوم - بخش دوم
11':15''
10281 4
نوشتن پرده دوم - بخش دوم
کانال :
از سری آموزشهای " سید فیلد" ، ماجرای دراماتیک فیلمنامه نیاز به ساختار دارد برای این امر به سکانس های مهمی در جای مناسب نیاز داریم.
نوشتن پرده دوم - بخش اول
10':41''
6106 6
نوشتن پرده دوم - بخش اول
کانال :
از فیلم آموزشی فیلمنامه نویسی "سید فیلد" ، کاری که برای گم نشدن در جریانات مختلف پرده دوم به ما کمک می کند چه می تواند باشد؟
نوشتن پرده اول
08':36''
9155 10
نوشتن پرده اول
کانال :
در پرده اول و بخصوص ده صفحه اول چه اموری را باید مشخص نماییم؟ درام را به چه شکل در فیلمنامه ایجاد نماییم؟ .
سکانس افتتاحیه
09':47''
10415 15
سکانس افتتاحیه
کانال :
سکانس افتتاحیه چیست و چگونه آنرا بنویسیم؟ پیش داستان چیست و رابطه آن با سکانس آغاز چگونه برقرار می گردد؟ جواب این سئوالات را از استاد فیلمنامه نویسی « سید فیلد » بشنوید.
تکالیف اول
14':32''
8393 13
تکالیف اول
کانال :
"فکر اولیه را بگیرید ، به موضوع تبدیل کنید و با توجه به الگو آنرا ساختار بندی کنید " . سئوالهایی هستند که شما قبل از اقدام به نوشتن فیلمنامه باید آنها را برای خود حل کرده باشید و به آنها پاسخ دهید.
تهیه مقدمات فیلمنامه نویسی
09':57''
12177 16
تهیه مقدمات فیلمنامه نویسی
کانال :
"فیلمنامه داستانی است که با تصویر در قالب گفتگو و توضیح صحنه و در بطن ساختار دراماتیک تعریف میشود " . فکر اولیه، موضوع، ساختار و الگو در فیلمنامه و موارد دیگر را بطور مشخص و تطبیقی از "سید فیلد" بشنوید .
کارگاه  فیلمنامه نویسی
08':03''
12142 7
کارگاه فیلمنامه نویسی
کانال :
"سید فیلد" از خصوصیات کارگاه خود می گوید،اینکه راهنمایی است برای شما تا بفهمید چگونه می توان یک فکر اولیه را به فیلمنامه ای کامل و رویایی تبدیل نمایید .
بازنویسی فیلمنامه
12':42''
15878 18
بازنویسی فیلمنامه
کانال :
فیلمنامه یک روند است، برای بازنویسی اولین کار اینست که فقط آنرا بخوانید و بعد... این گزیده ایست از توصیه های "سید فیلد" یکی از اساتید مجرب فیلمنامه نویسی در آموزش چگونگی بازنویسی فیلمنامه .