نوروز و هنر

جستجو

نوروز و هنر

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
تزیین تنگ ماهی
13':07''
38264 0
تزیین تنگ ماهی
کانال :
آموزش تزیین تنگ ماهی توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
هفت سین کنفی (1)
08':12''
60630 0
هفت سین کنفی (1)
کانال :
آموزش ساخت هفت سین با نخ های کنفی با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
ژله تزریقی به شکل سبزه
14':55''
42672 0
ژله تزریقی به شکل سبزه
کانال :
آموزش دو نوع سبزه توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سبزه عید
06':45''
28792 0
سبزه عید
کانال :
آموزش دو نوع سبزه توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
کاور کردن شمع و تخم مرغ هفت سین
08':13''
62711 0
کاور کردن شمع و تخم مرغ هفت سین
کانال :
آموزش کاور کردن شمع و تخم مرغ هفت سین با حضور خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
تزیین شمع و تخم مرغ
08':58''
32611 0
تزیین شمع و تخم مرغ
کانال :
تزیین شمع و تخم مرغ توسط خانم نبوی در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان  
تخم مرغ هفت سین
15':26''
67805 0
تخم مرغ هفت سین
کانال :
آموزش تزیین تخم مرغ هفت سین توسط خانم ماهر در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
هفت سین سفری
08':30''
4385 0
هفت سین سفری
کانال :
آموزش هفت سین سفری با سفال با حضور خانم بنیادی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
هفت سین با گل های کریستال
08':29''
60272 0
هفت سین با گل های کریستال
کانال :
آموزش هفت سین با گلهای کریستالی با حضور خانم شریف زاده در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس
تزیین تنگ ماهی
07':34''
13328 0
تزیین تنگ ماهی
کانال :
تزیین تنگ ماهی توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان
گل رز با روبان تیتانیوم
14':53''
22579 0
گل رز با روبان تیتانیوم
کانال :
آموزش ساخت گل رز با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
تزئین سفره هفت سین
07':37''
63491 0
تزئین سفره هفت سین
کانال :
آموزش آماده سازی و تزئین سفره هفت سین با آموزش خانم رادمهر در برنامه خانه محبت شبکه گلستان
هفت سین
09':10''
59843 0
هفت سین
کانال :
آموزش سفره هفت سین با گل های روبان دوزی توسط خانم نقوی در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان
هفت سین مرصع کاری شده
10':45''
21204 0
هفت سین مرصع کاری شده
کانال :
آموزش سفره هفت سین مرصع کاری شده توسط خانم فخری در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
سبزه عدس
10':08''
40478 0
سبزه عدس
کانال :
آموزش سبزه عدس با حضورخانم اسفندیاری در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سبزه طرح دار
05':46''
71316 0
سبزه طرح دار
کانال :
آموزش سبزی طرح دار با حضورخانم اسفندیاری در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما
سبزکردن سبزه و شیرینی توت قزوین
07':41''
12441 0
سبزکردن سبزه و شیرینی توت قزوین
کانال :
آموزش شیرینی توت قزوین و آموزش سبزه توسط خانم موسوی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین
ملیله شیشه
09':53''
43845 0
ملیله شیشه
کانال :
آموزش هنر ملیله شیشه برای تزیین سفره هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سفره هفت سین سنتی
10':57''
30730 0
سفره هفت سین سنتی
کانال :
آموزش تزیین سفره هفت سین سنتی توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
16':44''
167111 0
رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین
کانال :
آموزش رنگ آمیزی ظروف سفالی برای هفت سین توسط خانم شریعتی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
سفره هفت سین
08':43''
7829 0
سفره هفت سین
کانال :
آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم شریفی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان