دفاع شخصی

جستجو

دفاع شخصی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
رهایی گرفتن سرشانه از پشت
00':58''
2982 0
رهایی گرفتن سرشانه از پشت
کانال :
دفاع شخصی رهایی سرشانه از پشت در درگیریهای خیابانی در کلیپ بصورت کامل توسط استاد سعید غفاری توضیح داده شده، موردی که در این تکنیک باید مدنظر قرار گیرد سرعت عمل و آشنایی به نقاط حساس بدن می باشد.
رهایی دو دست و پیروزی سریع در درگیریهای خیابانی
01':45''
3181 0
رهایی دو دست و پیروزی سریع در درگیریهای خیابانی
کانال :
آموزش دفاع شخصی رهایی جفت دست از مقابل توسی استادسعیدغفاری مربی بااستفاده از ضربات ویران کننده به حریف با اصل غافلگیری برابر توضیحاتی که در کلیپ ارائه شده .
بهترین و کاربردی ترین تکنیکهای خلع سلاح چاقو
01':33''
4917 0
بهترین و کاربردی ترین تکنیکهای خلع سلاح چاقو
کانال :
در این کلیپ نحوه خارج شدن ازحالت زورگیری با چاقو روی گلو ازپشت توسط استاد سعید غفاری مربی رسمی پلیس،فدراسیون جودو وفدراسیون ورزشهای رزمی نمایش داده می شود که تکنیک کاملا کاربردی و به روز می باشد.
گرفتن سریع چاقو از دست زورگیر
01':29''
3500 0
گرفتن سریع چاقو از دست زورگیر
کانال :
برابر توضیحاتی که در کلیپ ارائه شده در این تکنیک سرعت عمل و اجرای صحیح حرکت بسیار ضروری می باشد.
بهترین و کاربردی ترین دفاع های زورگیری با چاقو
01':35''
4335 0
بهترین و کاربردی ترین دفاع های زورگیری با چاقو
کانال :
برابر توضیحاتی در کلیپ ارائه شده اولین اقدام حفظ خونسردی و سپس سرعت در انجام تکنیک تاکید می شود.تکنیک کاملا کاربردی قمه می باشد.
در مواقع خفتگیری، زورگیری با چاقو
01':29''
4010 0
در مواقع خفتگیری، زورگیری با چاقو
کانال :
در این کلیپ شما آموزش دفاع در مواقع زورگیری و یا خفتگیری با چاقو را آموزش می بینید.نکته ای که در این مواقع باید رعایت کنیم حفظ خونسردی می باشد.
خارج شدن سریع از حالت خفگی در درگیری خیابانی
01':50''
2683 0
خارج شدن سریع از حالت خفگی در درگیری خیابانی
کانال :
برابر توضیحاتی که در کلیپ ارائه شده ابتدا از حالت خفگی بافشار بر مفاصل آرنج و خالی کردن تکیه گاه وی و سپس قفل و دستگیری بروی حریف انجام می دهیم.
تسلیم کردن سریع حریف
01':19''
2225 0
تسلیم کردن سریع حریف
کانال :
آموزش خفگی حریف در خاک و غلبه و تسلیم کردن وی برابر توضیحاتی که در کلیپ ارائه شده.
پیروزی سریع در درگیری،  رهایی سریع مچ
01':14''
1660 0
پیروزی سریع در درگیری، رهایی سریع مچ
کانال :
آموزش رهایی مچ دست از دو دست حریف برابر توضیح در کلیپ که حرکتی صد درصد کاربردی می باشد.
رهایی مچ، از دست حریف
01':05''
5541 0
رهایی مچ، از دست حریف
کانال :
آموزش مچ دست که در کلیپ توضیح داده شده می تواند در مقابل هر حریفی براحتی انجام گیرد .در این حرکت بایستی به دست شوک داده شود.
عکس العمل سریع در مقابل زورگیری با چاقو
00':59''
3132 0
عکس العمل سریع در مقابل زورگیری با چاقو
کانال :
آموزش دفاع در مقابل زورگیری با چاقو برابر توضیحاتی که در کلیپ داده شده،اولین اقدام خلع سلاح چاقو و سپس فنون شکستن مفاصل انجام می گیرد، این حرکت نیازمند سرعت ، قدرت بدنی و اجرای صحیح تکنیک وبخصوص نیازمند شجاعت می باشد که بتوان در اجرای تکنیک موفق بود.
درگیری خیابانی، تکنیک ساده رهایی کمر از پشت
01':16''
6270 0
درگیری خیابانی، تکنیک ساده رهایی کمر از پشت
کانال :
در این حرکت وقتی حریف از پشت شمارا گرفته که معمولا در درگیریهای دو به یک صورت می پذیرد با استفاده از نقطه حساس پشت دست که در کلیپ توضیح داده شده با ضربه به این نقطه براحتی می توان خود را رها نمود و در ادامه حرکت با ضربه پا به نقاط حساس میان تنه از جمله دنده پایینی قفسه سینه، حریف را براحتی مغلوب نمود.
عکس العمل سریع در مقابل زورگیری با چاقو
00':59''
5793 0
عکس العمل سریع در مقابل زورگیری با چاقو
کانال :
آموزش دفاع در مقابل زورگیری با چاقو برابر توضیحاتی که در کلیپ داده شده،اولین اقدام خلع سلاح چاقو و سپس فنون شکستن مفاصل انجام می گیرد، این حرکت نیازمند سرعت ، قدرت بدنی و اجرای صحیح تکنیک وبخصوص نیازمند شجاعت می باشد که بتوان در اجرای تکنیک موفق بود.
رهایی مچ، از دست حریف
01':05''
2844 0
رهایی مچ، از دست حریف
کانال :
آموزش مچ دست که در کلیپ توضیح داده شده می تواند در مقابل هر حریفی براحتی انجام گیرد .در این حرکت بایستی به دست شوک داده شود.
آموزش دفاع درگیری در خاک
00':06''
3801 0
آموزش دفاع درگیری در خاک
کانال :
نحوه صحیح افتادن به زمین در درگیری و غلبه کردن برحریف درخاک توسط استاد سعید غفاری .
حمله از پشت در درگیری خیابانی
00':05''
3862 0
حمله از پشت در درگیری خیابانی
کانال :
آموزش خنثی کردن حمله حریف و رهایی گردن از پشت، با فنون پرتابی در درگیریهای خیابانی توسط استاد سعید غفاری .
رهایی موی سر از پشت در درگیریها
00':53''
4610 0
رهایی موی سر از پشت در درگیریها
کانال :
آموزش رهایی موی سر ازپشت که بیشتر در درگیرهای بانوان کاربرد دارد.
رهایی یقه و غلبه برحریف در درگیری
01':17''
5543 0
رهایی یقه و غلبه برحریف در درگیری
کانال :
دفاع شخصی رهایی یقه با دو دست در درگیریهای خیابانی و قفل و دستگیری و مسلط شدن بر حریف توسط استاد سعید غفاری .
رهایی موی سر در درگیری
01':00''
10222 0
رهایی موی سر در درگیری
کانال :
دفاع شخصی رهایی موی سر از مقابل مخصوص بانوان در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری
رهایی دست
00':03''
2484 0
رهایی دست
کانال :
آموزش رهایی دست و زمین گیر کردن حریف باضربه، زیر نظر مستقیم استاد سعیدغفاری مربی رسمی پلیس، فدراسیون جودو کمیته دفاع شخصی و فدراسیون ورزشهای رزمی کمیته دفاع شخصی وقوه الرمی.
رهایی خفگی با دو دست از مقابل
00':04''
2640 0
رهایی خفگی با دو دست از مقابل
کانال :
آموزش رهایی و قفل و شکستن مفاصل حریف وقتی که حریف قصد خفه کردن ما را با دو دست در زمین را دارد.