دفاع شخصی

جستجو

دفاع شخصی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش دفاع شخصی | ضربه پا
01':43''
566 0
آموزش دفاع شخصی | ضربه پا
کانال :
فیلمهای آموزشی را حتما ذخیره کن،جایی بدردت میخوره. با تمرین بسیار زیاد مسلط به اجرای صحیح تکنیک‌ها.
آموزش دفاع شخصی | رهایی موی سر
02':01''
726 0
آموزش دفاع شخصی | رهایی موی سر
کانال :
آموزش روش های رهایی موی سر و خفگی در درگیری با دیگران .
آموزش دفاع شخصی | دفاع گرفتن از پشت در حالت نامتعادل
01':00''
558 0
آموزش دفاع شخصی | دفاع گرفتن از پشت در حالت نامتعادل
کانال :
در مواقعی که فرد مهاجم از پشت و در حالت نا متعادل ما را می گیرد این دفاع انجام می شود .
آموزش دفاع شخصی | رهایی از خفگی
01':00''
586 0
آموزش دفاع شخصی | رهایی از خفگی
کانال :
آموزش دفاع شخصی پیشرفته ایران، همراهان عزیزم توصیه ای که واستون دارم اینکه حتما  فیلمهای آموزشی را ذخیره کنید تا ملکه ذهنتون بشه در فرصت لازم بارها ببینید و با تمرین به حرکت مسلط شوید .
آموزش دفاع شخصی | رهایی مچ دست
02':06''
498 0
آموزش دفاع شخصی | رهایی مچ دست
کانال :
فیلمهای آموزشی را ذخیره کنید تا ملکه ذهنتون بشه در فرصت لازم بارها ببینید و با تمرین زیاد بتونید در شرایط واقعی اجرا کنید.
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله توکل
01':36''
12713 4
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله توکل
کانال :
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله سید رحیم توکل .
آموزش تخصصی دفاع شخصی
01':03''
1294 0
آموزش تخصصی دفاع شخصی
کانال :
آموزش تخصصی دفاع شخصی.
دفاع شخصی بر اساس ضربه به نقاط حساس بدن
08':11''
86933 9
دفاع شخصی بر اساس ضربه به نقاط حساس بدن
کانال :
دفاع شخصی بر اساس ضربه به 36 نقطه از نقاط حساس بدن .
دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی
01':04''
14899 1
دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی
کانال :
آموزش دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری .
خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر
02':26''
12028 0
خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر
کانال :
آموزش خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر توسط استادغفاری .
خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری
01':14''
8709 1
خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری
کانال :
آموزش خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری توسط  استاد سعید غفاری .
رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی
01':38''
13186 0
رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی
کانال :
تکنیک دفاع شخصی رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری
دفاع در مقابل حمله با چوب دستی
01':17''
20117 3
دفاع در مقابل حمله با چوب دستی
کانال :
آموزش دفاع در مقابل حمله با چوب دستی توسط استاد سعید غفاری .
دفاع ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع
00':58''
10907 2
دفاع ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع
کانال :
آموزش دفاع شخصی ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع توسط استاد سعید غفاری .
دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی
01':36''
4671 0
دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی
کانال :
آموزش دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری .
گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر
01':14''
9430 2
گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر
کانال :
آموزش دفاع شخصی گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر توسط استاد سعید غفاری .
رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف
01':57''
109578 10
رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف
کانال :
آموزش دفاع شخصی رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف توسط استاد سعید غفاری .
تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب
00':50''
5801 0
تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب
کانال :
آموزش تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب توسط استاد سعید غفاری .
تکنیک رهایی خفگی از پشت
01':21''
7565 0
تکنیک رهایی خفگی از پشت
کانال :
آموزش تکنیک رهایی خفگی از پشت توسط استاد سعید غفاری .
دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای
01':26''
31739 4
دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای
کانال :
آموزش دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای توسط استاد سعید غفاری .
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی
01':27''
5300 0
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی
کانال :
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی توسط استاد سعید غفاری .