دفاع شخصی

جستجو

دفاع شخصی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله توکل
01':36''
9471 0
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله توکل
کانال :
آموزش دفاع شخصی زیر نظر آیت الله سید رحیم توکل .
آموزش تخصصی دفاع شخصی
01':03''
1294 0
آموزش تخصصی دفاع شخصی
کانال :
آموزش تخصصی دفاع شخصی.
دفاع شخصی بر اساس ضربه به نقاط حساس بدن
08':11''
63088 0
دفاع شخصی بر اساس ضربه به نقاط حساس بدن
کانال :
دفاع شخصی بر اساس ضربه به 36 نقطه از نقاط حساس بدن .
دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی
01':04''
14352 0
دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی
کانال :
آموزش دفاع چوب دستی در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری .
خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر
02':26''
10723 0
خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر
کانال :
آموزش خلع سلاح سریع چاقو از دست زورگیر توسط استادغفاری .
خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری
01':14''
8083 0
خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری
کانال :
آموزش خلع سلاح چاقو از پشت هنگام خفتگیری توسط  استاد سعید غفاری .
رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی
01':38''
11859 0
رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی
کانال :
تکنیک دفاع شخصی رهایی سریع یقه در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری
دفاع در مقابل حمله با چوب دستی
01':17''
17421 0
دفاع در مقابل حمله با چوب دستی
کانال :
آموزش دفاع در مقابل حمله با چوب دستی توسط استاد سعید غفاری .
دفاع ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع
00':58''
8022 0
دفاع ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع
کانال :
آموزش دفاع شخصی ضربه مشت مستقیم و پیروزی سریع توسط استاد سعید غفاری .
دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی
01':36''
4161 0
دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی
کانال :
آموزش دفاع سریع مقابل چندین مهاجم در درگیری خیابانی توسط استاد سعید غفاری .
گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر
01':14''
7624 0
گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر
کانال :
آموزش دفاع شخصی گرفتن سلاح کلت کمری از دست زورگیر توسط استاد سعید غفاری .
رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف
01':57''
72394 0
رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف
کانال :
آموزش دفاع شخصی رهایی یقه با ضربه به نقاط بیهوشی حریف توسط استاد سعید غفاری .
تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب
00':50''
5083 0
تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب
کانال :
آموزش تکنیک زیبای رهایی گردن با استفاده از فنون پرتاب توسط استاد سعید غفاری .
تکنیک رهایی خفگی از پشت
01':21''
6362 0
تکنیک رهایی خفگی از پشت
کانال :
آموزش تکنیک رهایی خفگی از پشت توسط استاد سعید غفاری .
دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای
01':26''
26419 0
دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای
کانال :
آموزش دفاع شخصی در مقابل چاقوکش حرفه ای توسط استاد سعید غفاری .
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی
01':27''
4572 0
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی
کانال :
بدل کردن گرفتن مچ دست، قفل و پیروزی توسط استاد سعید غفاری .
تکنیک دفاع شخصی رهایی گردن در درگیری
01':32''
10028 0
تکنیک دفاع شخصی رهایی گردن در درگیری
کانال :
تکنیک دفاع شخصی رهایی گردن در درگیری توسط استاد سعید غفاری .
دفاع شکستن رهایی گردن از حالت شکستن از پهلو
01':29''
8770 0
دفاع شکستن رهایی گردن از حالت شکستن از پهلو
کانال :
آموزش رهایی گردن از بغل که ابتدا با دادن شوک به دستان حریف ازحالت شکستن گردن خارج شده و سپس قفل و دستگیری و حمل حریف می باشد که توسط استاد سعید غفاری بطور کامل در کلیپ توضیح داده شده است.
بدل کردن، قفل از روی دست، و پیروزی سریع برحریف
01':35''
4837 0
بدل کردن، قفل از روی دست، و پیروزی سریع برحریف
کانال :
آموزش دفاع شخصی رهایی گرفتن از روی دست از سمت مقابل که اول تکنیک رهایی وسپس ضربه سر به حریف وارد میکنیم. توضیحات تکمیلی توسط استادسعیدغفاری در کلیپ ارائه شده است.
تکنیک دفاع شخصی رهایی از روی دست از سمت پشت
01':14''
15239 0
تکنیک دفاع شخصی رهایی از روی دست از سمت پشت
کانال :
تکنیک رهایی و پرتاب حریف زمانی که وی از سمت پشت به شما حمله ور شده واز روی دستانتان شمارو گرفته که توسط استادسعیدغفاری آموزش و توضیح داده می شود.
جداکردن دو نفر که با همدیگر دست به یقه شده اند
01':20''
3160 0
جداکردن دو نفر که با همدیگر دست به یقه شده اند
کانال :
دراین کلیپ جدا کردن درگیری و دست به یقه شدن دونفر ،توسط سن سی سعیدغفاری آموزش داده می شود که با شناخت نقاط حساس روی صورت این تکنیک براحتی برای شما ممکن می شود.