آشپزی

جستجو

آشپزی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سس سزار
00':40''
1271 0
سس سزار
کانال :
نحوه درست کردن سس سزار با تمام نکات
دسر توت فرنگی
17':39''
9747 0
دسر توت فرنگی
کانال :
آموزش دسر توت فرنگی توسط خانم کامیار در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
خوراک ماش
08':31''
3483 0
خوراک ماش
کانال :
خوراک ماش توسط خانم زمانی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
خورشت تیل قاتق
12':12''
1925 0
خورشت تیل قاتق
کانال :
خورشت تیل قاتق توسط آقای فتحی نژاد در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
آش دوغ
10':19''
7098 0
آش دوغ
کانال :
طرز پخت آش دوغ توسط آقای مالکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
کوکوی کاهو
11':51''
4049 0
کوکوی کاهو
کانال :
کوکوی کاهو توسط خانم درویش در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
کوفته هلو شیراز
19':54''
3262 0
کوفته هلو شیراز
کانال :
آموزش کوفته هلو شیراز توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آش شولی
14':39''
969 0
آش شولی
کانال :
طرز پخت آش شولی توسط خانم شیرالی در بخش آشپزی به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
پخت آش جو
12':36''
1848 0
پخت آش جو
کانال :
آموزش پخت آش جو توسط حسین زنجانی در بخش آشپزی به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آش گوجه فرنگی
11':41''
4638 0
آش گوجه فرنگی
کانال :
آموزش تهیه آش گوجه فرنگی توسط خانم جوکار در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
خاگینه ایتالیایی
12':59''
4181 0
خاگینه ایتالیایی
کانال :
آموزش خاگینه ایتالیایی توسط آقای مالکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سوپ دال عدس با قارچ و گشنیز
13':56''
2925 0
سوپ دال عدس با قارچ و گشنیز
کانال :
 آموزش سوپ دال عدس با قارچ و گشنیز توسط خانم عیوضی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
نان کماج تابه ای
16':46''
4348 0
نان کماج تابه ای
کانال :
 آموزش نان کماج تابه ای توسط خانم درویش در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سوپ مرغ
15':09''
1212 0
سوپ مرغ
کانال :
آموزش سوپ مرغ توسط خانم الوند در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
نان شیرمال
25':22''
6138 0
نان شیرمال
کانال :
آموزش نان شیرمال توسط خانم کامیار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
شورینی و گوش فیل
21':40''
2216 0
شورینی و گوش فیل
کانال :
آموزش شورینی و گوش فیل توسط خانم اهری پور در بخش اشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
رنگینک پسته
11':52''
1544 0
رنگینک پسته
کانال :
 آموزش رنگینک پسته توسط خانم بخشی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
حلیم شیر
12':35''
4105 0
حلیم شیر
کانال :
آموزش حلیم شیر توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
خورشت قیمه با زرشک
11':47''
2239 0
خورشت قیمه با زرشک
کانال :
 آموزش خورشت قیمه با زرشک توسط خانم نبی دوست در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
ته چین مرغ مجلسی
16':52''
8046 0
ته چین مرغ مجلسی
کانال :
آموزش ته چین مرغ مجلسی توسط خانم جوکار در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .
سالاد مرغ رژیمی
16':19''
1715 0
سالاد مرغ رژیمی
کانال :
آموزش سالاد مرغ رژیمی توسط آقای مالکی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .