خاطرات ارتشبد فردوست

جستجو

خاطرات ارتشبد فردوست

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
یک پناهگاه نامطمئن
13':17''
7387 0
یک پناهگاه نامطمئن
کانال :
تشریح اوضاع ایران در هنگام حمله نیروهای خارجی به ایران در زمان حکومت رضا خان و واکنش رضا شاه در مواجهه با این تجاوز، از زبان " حسین فردوست " یکی از نزدیکان صمیمی " محمد رضا پهلوی " . قسمت دوم .
مقاومت به هر قیمت
12':25''
1716 0
مقاومت به هر قیمت
کانال :
تشریح اوضاع ایران در هنگام حمله نیروهای خارجی به ایران در زمان حکومت رضا خان و واکنش رضا شاه در مواجهه با این تجاوز، از زبان حسین فردوست یکی از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی . قسمت اول .
رفیق زوری
16':17''
4120 0
رفیق زوری
کانال :
قسمت دوم از داستان نفوذ « ارنست پرون » جاسوس انگلیسی در دربار پهلوی و دخالت های او در مناسبات مملکتی و انعطاف " محمد رضا پهلوی " در برابر خواسته ها و توهین های او ، از زبان " ارتشبد حسین فردوست " .
مستخدم مدرسه ای  که  جاسوس بود
16':01''
3557 0
مستخدم مدرسه ای که جاسوس بود
کانال :
قسمت اول از نفوذ " ارنست پرون " در دربار شاه . رفاقت برنامه ریزی شده « ارنست پرون » مستخدم ، با محمد رضا پهلوی در مدرسه سوئیس و مراجعت او به ایران به همراه محمد رضا و نفوذ و تاثیر او در مناسبات مملکتی در دوران رژیم پهلوی ، از زبان " ارتشبد حسین فردوست " .
بُکسری به نام محمد رضا
02':56''
2099 0
بُکسری به نام محمد رضا
کانال :
خاطره ای شنیدنی از " ارتشبد حسین فردوست " از کتک کاری محمد رضا پهلوی با یک جوان مصری در مدرسه سوئیس . دانلود کنید تا با گوشه ای از شخصیت خاص او آشنا شوید .
همیشه از آخر ، اول
04':44''
2513 0
همیشه از آخر ، اول
کانال :
به نظر شما استعداد محمد رضا پهلوی در دوران تحصیلش چگونه بوده است ؟...جواب این سئوال را از زبان ارتشبد بازنشسته حسین فردوست یکی از نزدیکان محمد رضا پهلوی بشنوید .
دوران کودکی با محمد رضا شاه
18':29''
8937 0
دوران کودکی با محمد رضا شاه
کانال :
قسمت دوم از خاطرات ارتشبد بازنشسته " حسین فردوست " ، از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی و بیان نحوه آشنایی و همراهی او با محمد رضا و رضا خان پهلوی، از زبان خود او .
آشنایی با محمد رضا شاه
20':01''
6172 0
آشنایی با محمد رضا شاه
کانال :
زندگی نامه ارتشبد بازنشسته حسین فردوست از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی و بیان نحوه آشنایی او با محمد رضا و رضا شاه پهلوی در دوران کودکی، از زبان خود او .